Arvot ja arvojohtaminen

Parin viime vuosikymmenen aikana monet yritykset ja muut organisaatiot ovat koonneet listaksi omia arvojaan eli hyvinä ja tavoiteltavina pidettyjä ominaisuuksia – sellaisia kuin tehokkuus, vastuullisuus ja asiakaskeskeisyys.

Arvot ovat ikään kuin kahdessa kerroksessa. Pohjakerroksessa ovat teoissamme ja toiminnassamme näkyvät ja toteutuneet arvot. Yläkerrassa taas ovat arvot, joita emme välttämättä ole vielä saavuttaneet niin hyvin kuin toivoisimme.

Tavoiteltavien ja toteutuneiden arvojen erottelu soveltuu sekä yksilöihin että organisaatioihin. Yksilöiden tapauksessa voidaan puhua luonteenvahvuuksista ja ihanneminästä, organisaatioissa taas olemassa olevista vahvuuksista ja visiosta.

Yksilöille ja organisaatioille on eduksi, että ihanteet ovat saavutettavissa ja että omakuva on realistinen. Sitä kutsutaan aitoudeksi.

Voimme kuitenkin helposti sokeutua itsemme ja tekojemme suhteen. Uskomme toteuttavamme arvojamme, vaikka muut olisivat perustellusti eri mieltä.

Näin voi olla myös kollektiivisesti, kuten yrityksessä, joka julkisesti korostaa ympäristöarvoja, vaikka samalla saastuttaa ja riistää luonnonvaroja. Samoin voi olla laita organisaatiossa, joka mainitsee asiakaslähtöisyyden arvokseen, vaikka on oikeasti kehno asiakaspalvelija.

Arvojohtaminen tarkoittaa eettisten arvojen ja organisaatioarvojen mukaista esimiestyötä ja toiminnan ohjausta. Sen keskeisiä työkaluja ovat arvoista sopiminen ja johdon oma esimerkki. Kun johtaja tai esimies itse toimii eettisesti ja yhdessä sovittujen arvojen mukaisesti, hän toimii samalla esimerkkinä muille.

Organisaation arvoista on järkevää keskustella samassa yhteydessä, jossa hahmotellaan organisaation toiminta-ajatusta (missiota) ja tulevaisuutta (visiota). Näin rakennetaan organisaation identiteettiä, yhteistä ymmärrystä ja tapaa ajatella.

Arvoista sovittaessa on hyödyllistä pitää mielessä seuraavat ohjeet:

1. Tunnista sellaisia arvoja, joita organisaatio voi toteuttaa oman toimintansa avulla.

2. Arvoja tunnistettaessa on tärkeä pohtia, mitkä ovat organisaation vahvuudet ja heikkoudet eli mitä organisaation halutaan saavuttavan tai säilyttävän ja miten organisaation halutaan kehittyvän.

3. Arvoja tunnistettaessa kannattaa myös pohtia, mikä innostaa sekä johtoa että henkilöstöä ja mikä saa asiakkaat ja sidosryhmät vakuuttuneiksi organisaation kyvykkyydestä – ottaen huomioon, että näytöt ratkaisevat.

Kirjoittaja: Tommi Lehtonen

Tommi Lehtonen toimii vastuullisuusjohtajana Vaasan yliopistossa. Hän on ollut kouluttajana arvoihin ja arvojohtamiseen liittyen monilla MBA-kursseilla vuodesta 2014 lähtien. Lisäksi Lehtonen on vetänyt arvotyöpajoja useiden yritysten ja organisaatioiden johdolle ja henkilöstölle.