Doctor of Business Administration DBA

Doctor of Business Administration (DBA) on poikkitieteellinen, kauppatieteiden tohtorikoulutusohjelma. Ohjelman aikana opiskelijan käytännön johtamistyötä kehitetään soveltamalla viimeisimpiä, näyttöön perustuvia tutkimustuloksia ja menetelmiä. Kauppatieteiden tohtoriohjelmassa korostuu teorian uusi soveltaminen teorian luomisen ja testaamisen sijaan (EQUAL Network Doctoral Guidelines).

Miten DBA ja PhD eroavat toisistaan?

DBA on ammatillinen tohtori, ja PhD akateeminen tohtori. Molempien ohjelmien suorittamiseen kuuluu tutkimusta, tietojen analysointia ja tärkeiden havaintojen tuottamista. Tohtoriopiskelijat (PhD) tutkivat, luovat ja testaavat teorioita, kun taas DBA-opiskelijat käyttävät näitä teorioita ja prosesseja monimutkaisten, tosielämän liiketoimintaongelmien ratkaisemiseen. Akateeminen tohtorin tutkinto vaatii usein kokopäiväistä fyysistä läsnäoloa ja opiskelijoiden keskittymistä tietylle tutkimusalueelle, tyypillisesti noin neljän vuoden ajan. Useimmat DBA-ohjelmat sen sijaan ovat osa-aikaisia ja niissä opiskelevien odotetaan suorittavan ohjelman kokopäiväisen työn rinnalla.

Henkilökohtaiset ja organisaatiokohtaiset hyödyt

DBA on innovatiivinen, englanninkielinen, tohtoritason koulutusohjelma, joka tukee ja täydentää perinteisiä kauppakorkeakoulujen tohtoriohjelmia.

Vaasan yliopiston Executive Education DBA-ohjelmassa opiskelijat hankkivat itselleen käytännöllisiä, uusimpaan tutkimustietoon perustuvia, johtamistaitoja ja johtamisen menetelmiä. DBA:n oppijaekosysteemissä opiskelijat kehittävät yhdessä ratkaisuja oman organisaationsa ja yhteiskunnan haasteisiin erityisesti yliopiston vahvoilla osaamisalueilla – energiasektorilla, kestävässä kehityksessä, teknologiassa, innovaatiojohtamisessa ja yrittäjyydessä, mutta myös digitaalisessa ja globaalissa terveysjohtamisessa.

Vaasan DBA-ohjelma käynnistyy vuonna 2024.

Lähestymistapamme oppimiseen

Jokainen opiskelija saa koko opiskelunsa ajan sekä yliopiston tieteellisten asiantuntijoiden tuen että lopputyönsä tekemistä varten henkilökohtaisen professoritasoisen ohjauksen.

Sekä kasvokkain tapahtuva ohjaus että verkko-ohjaus tukevat opiskelijan oivaltavaa tutkimusmatkaa koko ohjelman ajan.Kokemukselliset oppimismoduulit takaavat oppien tehokkaan käytäntöön viemisen.

DBA ei ole osa suomalaista tutkintojärjestelmää.

Vuosi 1

Moduuli 1: Innovaatioiden ja teknologian johtaminen

Moduuli 2: Yrittäjyys

Moduuli 3: Kansainvälinen liiketoiminta ja johtaminen

Vuosi 2

Moduuli 4: Henkilöstöjohtaminen (HRM)

Moduuli 5: Tutkimusehdotukset

Vuosi 3

Kenttätyö ja opinnäytetyön kirjoittaminen

Vuodet 4-6

Opinnäytetyön toimitus ja arviointi

Alumniyhteistyö

Ohjelman alusta alkaen teet yhteistyötä Vaasan yliopiston kauppakorkeakoulun aktiivisen alumniverkoston kanssa

Haluaisitko lisätietoja DBA-ohjelmasta?

Ota rohkeasti yhteyttä niin keskustellaan lisää.

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*

Lisätietoja