Jatkuva oppiminen on tulevaisuutta

Mennyt pandemia kiihdytti työn tekemisen murrosta niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Samaan aikaan digitalisaatio muuttaa voimakkaasti työ tekemisen mallia ja taloutta ylipäätään. Myös kulttuurimme ja tapamme olla vuorovaikutuksessa on muuttunut. Muutosvauhti kiihtyy edelleen mm. tekoälyn kiihtyvän hyödyntämisen seurauksena.

Tärkeintä tässä muutoksessa on se, että muutoksen merkitys ja laajuus ymmärretään työyhteisöissä. Työkyvyn johtaminen ja jatkuva oppiminen nousevat johtamisen ytimeen. Oppimiskyky yksilöinä ja yhteisönä nousevat ratkaisevaksi tekijöiksi tulevaisuudessa. Vanha osaaminen ei välttämättä päde ja siksi asiantuntijoidenkin on huolehdittava ammattitaidostaan jatkuvan oppimisen keinoin. Ihmisiltä vaaditaan isoa asennemuutosta.

Yrityskulttuurilla ja etenkin johtamisella on tärkein rooli oppimiseen ja uuden luomiseen yhdessä. Ihmiset tulee ottaa mukaan kaikkeen kehittämistoimintaan, jotta yritys aidosti voi kasvaa ja kehittyä. On myös huomioitava, että osa vanhoista rooleista katoaa ja uusia tulee tilalle. Vastuullinen yritys tukee työyhteisöä ja yksilöitä näissä muutostilanteissa.

Muutos tietysti aiheuttaa myös pelkoa. Tämä tulee ottaa huomioon johtamisessa ja siihen löytyy myös keinoja. Työyhteisöissä on kiinnitettävä huomiota keskinäiseen luottamukseen, vahvistettava avointa vuorovaikutusta sekä johtaa systemaattisesti oppimista. Nämä kaikki ovat omiaan laajentamaan ymmärrystä ja taklaamaan ryhmäajattelun riskiä työyhteisön sisällä.

Tärkeintä tässä muutoksen keskellä kuitenkin on, että ylläpidämme yhteyden ja vuorovaikutuksen itsemme lisäksi myös toisiimme ja kehitymme yhdessä. Jatkuva oppiminen mahdollistaa yhteiskuntamme, yritysten ja yksilöiden kasvun ja kehittymisen, nyt ja tulevaisuudessa.

Harry Linnarinne, Toimitusjohtaja, UvaasaExEd