Jarkko Aro

Head of Marketing and Business Development VEO

”Olin aiemmin opiskellut työn ohessa maisterintutkintoni muutoskoulutuksessa ja koin, että työn ohessa opiskelu tuotti vielä enemmän lisäarvoa, sillä oppitunteja voisi soveltaa samalla käytännössä. MBA-opinnoista tuli ajankohtaisia, kun etenin urallani vastuullisempiin tehtäviin, joihin kuului liiketoimintavastuun lisäksi myös laajempia monitasoisia johtotehtäviä. Koin, että olisi erittäin tärkeää saada näihin uusiin vastuisiin liittyvää koulutusta, joka tukisi työmenestystä tulevaisuudessa. Tiesin myös aiemmista maisteriopinnoistani, että työn ohessa voi opiskella, joten uskalsin tarttua haasteeseen.

Valitsin MBA-tutkinnon Vaasan yliopistosta, koska kollegani antoivat minulle hyvää palautetta näistä MBA-opinnoista VY:ssä ja he suosittelivat sitä minulle.

Kaikki kurssit olivat hyvin valmisteltuja ja ovat tuoneet kansainvälistä näkemystä suomalaiseen yritysosaamiseen. Erityisesti mieleeni tulee vierailu Harvardin yliopistoon Bostonissa. Harvardin luennoitsija sanoi, että suomalaisilla on erinomaista osaamista ja teknologiaa, mutta me olemme huonoja markkinoimaan sitä, kun taas amerikkalaiset ovat huippuluokkaa. Ymmärsin, että osaamistamme pitäisi vain enemmän ja rohkeammin tuoda esiin globaalisti.

Parasta opinnoissa oli loistava tiimi ja huippuvalmentajat. Pidin myös siitä, kuinka paljon arvokasta kokemusta olen saanut kollegoideni vertaistuesta eri kursseilla. Oli myös mielenkiintoista huomata, että olipa ala mikä tahansa, meillä kaikilla on ollut samanlaisia ​​haasteita omissa tehtävissämme. Lisäksi lähiopetus eri paikkakunnilla ja retket muihin maihin antoivat paljon, sillä kaikki osallistujat kokoontuivat yhteen ja keskittyivät vain koulutukseen. Tämä auttoi muodostamaan loistavaa joukkuehenkeä ryhmässä. Nyt kun koulutuksesta on aikaa, on edelleen helppo lähestyä ja keskustella samoilla kursseilla käyneiden kollegoiden kanssa.”