Jukka Syrjä

Beamex Oy, Director of Operations

”Aloitin MBA-opinnot syksyllä 2019, koska halusin kehittää omaa ajatteluani strategisempaan suuntaan. Lisäksi tavoitteenani on johtoryhmätyöskentelyn valmiuksien kehittäminen. Vaasan yliopiston Executive Educationin koulutuksessa on mielenkiintoinen johtamiseen keskittyvä sisältö.

Olen saanut koulutuksesta paljon hyötyä työhöni. Strategisesta johtamisesta sain hyviä työkaluja yhtiön strategian pohtimiseen ja samalla myös innostusta opiskella vapaa-ajalla lisää asiasta. Päivittäiseen ajatteluun on siirtynyt Porterin viiden kilpailuvoiman malli siten, että tuotteita ja palveluja miettiessä hahmottelen, kenellä on minkäkin verran kilpailuvoimaa. Myös Johtajuus-moduulista jäi paljon omaan päivittäiseen tekemiseen ja varsinkin oman toiminnan reflektointi sai lisää syvyyttä.

Opiskelu on ollut mukavaa, koska mukana on hyvin erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita ja sitä kautta erilaisia lähestymiskulmia haasteisiin. On ollut apteekkaria, lääkäriä, kauppiasta, yrittäjää, talousjohtajaa, HR-johtajaa jne., joiden kanssa olen saanut käydä monia erinomaisia keskusteluja.”