Tanja Skuthälla

SOTE eMBA

Johtava lääkäri, Pohjanmaan hyvinvointialue

Aloitin syksyllä 2022 JOKA 35-moduulilla. Tarkoituksenani on jatkaa opintoja työn ohessa ja suorittaa koko eMBA.

Tähänastisen kokemukseni perusteella olen todella tyytyväinen koulutukseen! Luennoitsijat ovat oman alansa timanttisia asiantuntijoita ja luentopäivien aiheet ja anti ovat olleet aivan mahtavia.

Luennoitsijat ovat osanneet esittää aiheensa tavalla, joka on asiaan aiemmin vihkiytymättömän helppo ymmärtää. Mielenkiintoista on ollut huomata, että organisaatiosta riippumatta, rakenteet ja toimintatavat ovat pohjimmiltaan samat. Samojen asioiden kanssa painimme ja samojen haasteiden edessä seisomme.

Itselleni JOKA-moduuli oli luonnollinen valinta ensimmäiseksi moduuliksi, koska siinä käytiin monipuolisesti läpi johtamiseen liittyviä teemoja kuten strategiaa ja strategista johtamista, talouden johtamista, johtoryhmätyöskentelyä, viestintää ja myös esihenkilötyöhön liittyviä teemoja kuten johtamistaitojen kehittämistä ja työlainsäädäntöä. Jokaiselta koulutuspäivältä on saanut käytännön eväitä omaan työhön.

Opiskelu pienessä ryhmässä on ollut etu ja ryhmämme yhteishenki muodostui nopeasti. Luennoitsijoiden ja muiden kurssilaisten kanssa käydyt keskustelut ja pohdinnat ovat olleet antoisia ja omiin haastaviin tilanteisiin olen usein saanut hyviä neuvoja muilta.