Tera Heinonen

Toimitusjohtaja, Hartola Golf Ltd.
Urheilujohtamisen ja markkinoinnin eMBA

”Oman osaamisen kehittäminen on ajankohtaista ja lajin toiminta on murroksessa. Alan johtajille on valtava tarve koulutukselle, koska liiketoiminta ja sen markkinointi vaativat uudenlaista johtamista. Lisäksi on kasvava tarve kyvylle visioida tulevaisuutta omassa johtamistyössään. Minulle oli tärkeää löytää laadukas ja laadukas yliopistotasoinen koulutus. Tämä koulutus antaa minulle myös uudenlaisia johtamiskulttuurin kehittämisen työkaluja yrityksen strategiatyön rinnalle.”