Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja analysointi finanssialalla

Finanssialaa on ravisuttanut työn murros ja tekninen kehitys. Finanssialaa on kohdannut pääasiassa digitalisaatiosta johtuva voimakas kilpailuympäristön, toimintatapojen ja liiketoimintamallien murros. Muutos on luonut painetta johdon tietotaidon ajantasaistamiseen koulutuksen ja uusien kyvykkyyksien hankinnan kautta.

Liiketoiminnan omaleimaisuus, viranomaisvalvonta, kuluttajien finanssilukutaitovaatimukset, tietointensiivisyys ja toimialan murrosteisuus ovat asioita, jotka luovat tarpeen alan ominaispiirteet huomioivaan koulutukseen.

Tämä moduuli keskittyy asiakaskäyttäytymisen ymmärtämiseen ja analysointiin, strategiseen markkinointiin ja asiakaskokemukseen sekä asiakasymmärrykseen ja data-analytiikkaan.

Ohjelma koostuu kolmesta pääteemasta:

Consumer and Behavioral Finance

 • Käyttäytymistaloustieteen näkökulma finanssialaan
 • Taloudellinen lukutaito ja riskienhallinta käytännön asiakastyössä
 • Behavioral finance säästämisen ja sijoittamisen markkinoinnissa
 • Asiakkuusjuridiikka, töytäisyt ja palvelumuotoilu

Strateginen markkinointi ja asiakaskokemus

 • Strateginen markkinointi ja palveluliiketoiminta disruptioituvalla toimialalla
 • Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen finanssialalla
 • Digital banking experience

Asiakasymmärrys ja data-analytiikka

 • Massadata finanssisektorin palveluksessa
 • Data-analytiikka johtajille
 • Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka finanssitoimijan prosesseissa
 • Koulutuksen voi opiskella itsenäisinä erillisinä opintoina, mutta sen voi sisällyttää myös Executive MBA -opintoihin.

Koulutuksen voi opiskella itsenäisinä erillisinä opintoina, mutta sen voi sisällyttää myös Executive MBA -opintoihin.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Taloudellinen lukutaito ja riskienhallinta käytännön
asiakastyössä
Finanssialan antama talouskoulutus.

Asiakkuus-juridiikka, töytäisyt ja palvelumuotoilusopimusten visualisointi, pankkien kommunikaation väline.

Strateginen markkinointi ja palveluliike-toiminta disruptioituvalla toimialalla
Finanssialan murros, digitalisaatio, maksaminen
Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen finanssialalla.

Massadata finanssisektorin palveluksessa.
Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka finanssitoimijan prosesseissa
Data-analytiikka johtajille, Digital banking experience.
Workshop-tentti.

Haluatko lisätietoja?

Jätä meille mietteesi ja yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*