Asiakkuusjuridiikka

Töytäisyt ja palvelumuotoilusopimusten visualisointi, pankkien kommunikaation väline.

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja analysointi finanssialalla
Tämä on osa finanssi- ja vakuutusalan eMBA:ta.