Doctor of Business Administration

Doctor of Business Administration (DBA) on poikkitieteellinen, kauppatieteiden tohtoritason koulutusohjelma. Ohjelman aikana opiskelijan käytännön johtamistyötä kehitetään soveltamalla viimeisimpiä, näyttöön perustuvia tutkimustuloksia ja menetelmiä. Kauppatieteiden tohtoriohjelmassa korostuu teorian uusi soveltaminen teorian luomisen ja testaamisen sijaan (EQUAL Network Doctoral Guidelines).

Henkilökohtaiset ja organisaatiokohtaiset hyödyt

DBA on innovatiivinen, englanninkielinen, tohtoritason ohjelma, joka tukee ja täydentää perinteisiä kauppakorkeakoulujen tohtoriohjelmia.

Vaasan yliopiston Executive Education DBA-ohjelmassa opiskelijat hankkivat itselleen käytännöllisiä, uusimpaan tutkimustietoon perustuvia, johtamistaitoja ja johtamisen menetelmiä. DBA:n oppijaekosysteemissä opiskelijat kehittävät yhdessä ratkaisuja oman organisaationsa ja yhteiskunnan haasteisiin erityisesti yliopiston vahvoilla osaamisalueilla – energiasektorilla, kestävässä kehityksessä, teknologiassa, innovaatiojohtamisessa ja yrittäjyydessä, mutta myös digitaalisessa ja globaalissa terveysjohtamisessa.

Lähestymistapamme oppimiseen

Jokainen opiskelija saa koko opiskelunsa ajan sekä yliopiston tieteellisten asiantuntijoiden tuen, että lopputyönsä tekemistä varten henkilökohtaisen professoritasoisen ohjauksen.

Sekä kasvokkain tapahtuva ohjaus että verkko-ohjaus tukevat opiskelijan oivaltavaa tutkimusmatkaa koko ohjelman ajan.

Kokemukselliset oppimismoduulit takaavat oppien tehokkaan käytäntöön viemisen.

Vuosi 1

Moduuli 1: Innovaatioiden ja teknologian johtaminen

Moduuli 2: Yrittäjyys

Moduuli 3: Kansainvälinen liiketoiminta ja johtaminen

Vuosi 2

Moduuli 4: Henkilöstö-johtaminen (HRM)

Moduuli 5: Tutkimusehdotukset

Vuosi 3

Kenttätyö ja opinnäytetyön kirjoittaminen

Vuodet 4-6

Opinnäytetyön toimitus ja arviointi

Alumniyhteistyö

Ohjelman alusta alkaen teet yhteistyötä Vaasan yliopiston kauppakorkeakoulun aktiivisen alumniverkoston kanssa

Haluatko lisätietoja

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*