Doctor of Business Administration

Doctor of Business Administration (DBA) on poikkitieteellinen, kauppatieteiden tohtoritason koulutusohjelma. Ohjelman aikana opiskelijan käytännön johtamistyötä kehitetään soveltamalla viimeisimpiä, näyttöön perustuvia tutkimustuloksia ja menetelmiä. Kauppatieteiden tohtoriohjelmassa korostuu teorian uusi soveltaminen teorian luomisen ja testaamisen sijaan (EQUAL Network Doctoral Guidelines).

Henkilökohtaiset ja organisaatiokohtaiset hyödyt

DBA on innovatiivinen, englanninkielinen, tohtoritason ohjelma, joka tukee ja täydentää perinteisiä kauppakorkeakoulujen tohtoriohjelmia.

Vaasan yliopiston Executive Education DBA-ohjelmassa opiskelijat hankkivat itselleen käytännöllisiä, uusimpaan tutkimustietoon perustuvia, johtamistaitoja ja johtamisen menetelmiä. DBA:n oppijaekosysteemissä opiskelijat kehittävät yhdessä ratkaisuja oman organisaationsa ja yhteiskunnan haasteisiin erityisesti yliopiston vahvoilla osaamisalueilla – energiasektorilla, kestävässä kehityksessä, teknologiassa, innovaatiojohtamisessa ja yrittäjyydessä, mutta myös digitaalisessa ja globaalissa terveysjohtamisessa.

Vaasan DBA-ohjelma käynnistyy keväällä 2023.

Lähestymistapamme oppimiseen

Pieni ryhmäkoko mahdollistaa jatkuvan ja tiiviin vuorovaikutuksen, vertaistuen ja vaikuttavat oppimistulokset.

Jokainen opiskelija saa koko opiskelunsa ajan sekä yliopiston tieteellisten asiantuntijoiden tuen, että lopputyönsä tekemistä varten henkilökohtaisen professoritasoisen ohjauksen.

Sekä kasvokkain tapahtuva ohjaus että verkko-ohjaus tukevat opiskelijan oivaltavaa tutkimusmatkaa koko ohjelman ajan.

Kokemukselliset oppimismoduulit takaavat oppien tehokkaan käytäntöön viemisen.

Vaasan DBA:n ohjelmajohtaja on EDAMBA puheenjohtaja ja InnoLabin innovaatiojärjestelmien vieraileva professori Prof. Dr. Dimitris Assimakopoulos:

Jos haluat vaikuttaa organisaatiossasi, yhteiskunnassa ja talouselämässä samalla, kun kehität omaa osaamistasi ja uraasi, ole valmis muuttamaan visiotasi ja laajentamaan näköalaasi DBA-opiskelun kautta

Bio of Dimitris Assimakopoulos

Vuosi 1

Moduuli 1: Johtajuus ja seuraajuus

Moduuli 2: Globaali strateginen johtaminen

Moduuli 3: Innovaatioiden ja teknologian johtaminen

Vuosi 2

Moduuli 4: Yrittäjyyden teoria ja käytäntö

Moduuli 5: Teorian käytäntöön vienti

Vuosi 3

Kenttätyö ja opinnäytetyön kirjoittaminen

Vuodet 4-6

Opinnäytetyön toimitus ja arviointi

Alumniyhteistyö

Ohjelman alusta alkaen teet yhteistyötä Vaasan yliopiston kauppakorkeakoulun aktiivisen alumniverkoston kanssa

Haluatko lisätietoja

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*