Everything DISC-analyysi

Työkalu sanoittamaan erilaisia toimintatyylejä

Oletko koskaan miettinyt, miten oma tapasi toimia ja tyylisi viestiä asioista vaikuttavat organisaatiosi toimintaan ja muihin ihmisiin työpaikalla?

Yksi työkalu työyhteisön jäsenten erilaisten toimintatapojen havainnollistamiseen on Everything DiSC. DiSC-profiili kuvaa vuorovaikutustyylejä, sekä prioriteetteja, joihin johtaja tai esimies suuntaa voimavarojaan. DiSC:ia voi hyödyntää esimies- ja johtamistyön välineenä sekä henkilöstön kehittämiseen liittyvissä hankkeissa.

DISC-analyysi
Menetelmä erilaisten toimintatyylien kuvaamiseksi ja ymmärtämiseksi.