Massadata finanssisektorin palveluksessa

Tekoäly ja ohjelmistorobotiikka finanssitoimijan prosesseissa.

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja analysointi finanssialalla
Tämä on osa finanssi- ja vakuutusalan eMBA:ta.