Riskien ja mahdollisuuksien arviointi

  • Riskien arviointiprosessi käytännössä
  • Riskien arvioinnin menetelmien ja hallintatoimenpiteisien perehtyminen
  • Riskienhallinta ja johtaminen
Riskienhallinta liiketoimintaympäristössä ja menetelmät
Tämä on osa riskienhallinnan ja turvallisuuden eMBA:ta.