Riskien raportointi, katselmointi ja erityisosa-alueet

  • Riskeistä raportointi määritellyille sidosryhmille ja katselmoinnit
  • Riskihavainnot ja johtaminen
  • Liiketoiminnan prosesseja ja niiden vaatimuksia riskienhallinnan näkökulmasta, kriisitilanteiden hallitseminen
Riskienhallintaprosessi liiketoimintaympäristössä ja menetelmät
Tämä on osa riskienhallinnan ja turvallisuuden eMBA:ta.