Riskienhallinta, talousohjaus ja finanssialan sääntely

Finanssialaa on ravisuttanut työn murros ja tekninen kehitys. Finanssialaa on kohdannut pääasiassa digitalisaatiosta johtuva voimakas kilpailuympäristön, toimintatapojen ja liiketoimintamallien murros. Muutos on luonut painetta johdon tietotaidon ajantasaistamiseen koulutuksen ja uusien kyvykkyysien hankinnan kautta.

Liiketoiminnan omaleimaisuus, viranomaisvalvonta, kuluttajien finanssilukutaitovaatimukset, tietointensiivisyys ja toimialan murrosteisuus ovat asioita, jotka luovat tarpeen alan ominaispiirteet huomioivaan koulutukseen.

Tämä moduuli keskittyy systeemiriskeihin, makrovakauteen ja finanssialan sääntelyyn, riskienhallintaan finanssialalla sekä strategiseen johdon laskentatoimeen finanssisektorilla.

Ohjelma koostuu kolmesta pääteemasta:

Systeemiriskit, makrovakaus ja finanssialan sääntely

  • Makrovakauden sääntely ja systeemiriskit
  • Pankkisääntelyn kokonaiskuva
  • Vakuutussääntelyn kokonaiskuva

Riskienhallinta finanssialalla

  • Riskien, pääoman ja tuottojen välinen tasapaino
  • Pankkitoiminnan riskit ja ALM
  • Vakuutusriskit
  • Sijoitusriskien hallinta

Strateginen johdon laskentatoimi finanssisektorilla

  • Budjetointi osana ohjausjärjestelmien kokonaisuutta
  • Ulkoinen laskentatoimi Kannattavuuslaskenta finanssitoimialalla

Koulutuksen voi opiskella itsenäisinä erillisinä opintoina, mutta sen voi sisällyttää myös Executive MBA -opintoihin.

Riskienhallinta, talousohjaus ja finanssialan sääntely
Osa finanssi- ja vakuutusalan eMBA:ta.

Haluatko lisätietoja?

Jätä meille mietteesi ja yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*