Riskienhallintaprosessi ja turvallisuusjohtaminen

Ajankohtaisessa koulutuksessa perehdytään riskienhallintaprosessiin ja turvallisuusjohtamiseen, riskien ja mahdollisuuksien arviointiin ja riskien raportointiin, katselmointiin ja erityisosa-alueisiin.

  • Riskienhallintaprosessi ja keskeiset standardit sekä vaatimukset
  • Riskienhallintamallit ja kypsyystasot
  • Riskienhallinta osana johtamisjärjestelmää
Riskienhallintaprosessi liiketoimintaympäristössä ja menetelmät
Tämä on osa riskienhallinnan jaturvallisuuden eMBA:ta.