Strateginen markkinointi ja asiakaskokemus finanssialalla

Teemoja: Asiakkuus-juridiikka, töytäisyt ja palvelumuotoilusopimusten visualisointi pankkien kommunikaation väline. Strateginen markkinointi ja palveluliiketoiminta disruptioituvalla toimialalla. Finanssialan murros, digitalisaatio, maksaminen. Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen finanssialalla.

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja analysointi finanssialalla
Tämä on osa finanssi- ja vakuutusalan eMBA:ta.