Strateginen markkinointi ja palveluliiketoiminta disruptioituvalla toimialalla


Finanssialan murros, digitalisaatio ja maksaminen.
Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen finanssialalla.

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja analysointi finanssialalla
Tämä on osa finassi- ja vakuutusalan eMBA:ta.