Strateginen talousohjaus

Moduuli tarkastelee taloushallintoa johtamisen näkökulmasta. Tavoitteena on antaa osallistujille käsitys talousohjauksen eri osa-alueista, keskeisistä tunnusluvuista ja työkaluista, joita voi käyttää apuna organisaation ohjaamisessa ja seurannassa. Moduulin tavoitteena on ymmärtää laskentatoimen rooli liikejohtamisen ohjausjärjestelmänä ja antaa johtajalle valmiuksia keskustella raportoinnin ja prosessien kehittämisestä taloushallinnon ammattilaisten kanssa.

Moduuli on suoritettavissa täysin itsenäisenä opintona, mutta se on mahdollista sisällyttää myös Executive MBA -ohjelman yleisopintoihin. Moduuli järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2022.

Ohjelman tieteellinen johtaja on professori Marko Järvenpää

Moduulin rakenne

Koulutuksissa yksi teema kattaa yksi, kaksi tai puoli koulutuspäivää. Yksi osa on yleensä kaksipäiväinen.
Osa 1

Strateginen johdon laskentatoimi: Talousjohdon rooli, Talousohjaus osana johdon ohjausjärjestelmäkokonaisuutta, Suorituskyvyn arviointi ja mittaaminen-BSC, Liiketoiminta-analytiikka, Kannattavuus ja tuloksellisuus

Osa 2

Budjetointi: Budjetointi osana strategista johtamista ja ohjausta, Prosessi ja menetelmät, Tulostavoitteen asettaminen ja suoriutumisen parantaminen

Osa 3

Kustannuslaskenta: Asiakaskannattavuus, Elinkaarilaskenta, Tavoitekustannuslaskenta, Kustannusjohtaminen prosessien kehittämisessä, Seuranta, analysointi ja hallinta, Budjetti päätöksenteon tukena

Osa 4

Tilinpätösanalyysi ja investointilaskelmat: Tilinpäätöksen lukutaito, Kirjanpidon valinnat ja vaikutukset tilinpäätöksen lukuihin, Riskien hallinta ja riskianalyysi

Osa 5

Rahoituksen suunnittelu ja yrityksen arvon määrittely: Rahoitusvaihtoehdot, Rahan aika-arvo sekä tuoton ja riskin suhde, Arvonmääritysmallit, Rahoitusrakenne ja yrityksen arvo , Investointiprosessi ja –tyypit, Investointilaskelmat

Osa 6

Talousviestintä johtamisen tukena: Johtaminen ja viestintä, Numerot kertovat miten strategian toteuttamisessa on onnistuttu, Tavoitteet ja tunnusluvut: mitä, kenelle, milloin ja miten

Kiinnostuitko?

Jätä mietteesi sekä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*