Strateginen talousohjaus

Moduuli tarkastelee taloushallintoa johtamisen näkökulmasta. Tavoitteena on antaa osallistujille käsitys talousohjauksen eri osa-alueista, keskeisistä tunnusluvuista ja työkaluista, joita voi käyttää apuna organisaation ohjaamisessa ja seurannassa. Moduulin tavoitteena on ymmärtää laskentatoimen rooli liikejohtamisen ohjausjärjestelmänä ja antaa johtajalle valmiuksia keskustella raportoinnin ja prosessien kehittämisestä taloushallinnon ammattilaisten kanssa.

Moduuli on suoritettavissa täysin itsenäisenä opintona, mutta se on mahdollista sisällyttää myös Executive MBA -ohjelman yleisopintoihin. Moduuli järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2022.

Ohjelman tieteellinen johtaja on professori Marko Järvenpää

Lisätietoa
Moduuli kuuluu Executive MBA -ohjelman yleisopintoihin, mutta sen voi suorittaa myös täysin itsenäisinä opintoina.

Moduulin rakenne

Koulutuksissa yksi teema kattaa yksi, kaksi tai puoli koulutuspäivää. Yksi osa on yleensä kaksipäiväinen. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Strateginen johdon laskentatoimi: Talousjohdon rooli, Talousohjaus osana johdon ohjausjärjestelmäkokonaisuutta, Suorituskyvyn arviointi ja mittaaminen-BSC, Liiketoiminta-analytiikka, Kannattavuus ja tuloksellisuus.

Budjetointi: Budjetointi osana strategista johtamista ja ohjausta, Prosessi ja menetelmät, Tulostavoitteen asettaminen ja suoriutumisen parantaminen.

Kustannuslaskenta: Asiakaskannattavuus, Elinkaarilaskenta, Tavoitekustannuslaskenta, Kustannusjohtaminen prosessien kehittämisessä, Seuranta, analysointi ja hallinta, Budjetti päätöksenteon tukena.

Tilinpätösanalyysi ja investointilaskelmat: Tilinpäätöksen lukutaito, Kirjanpidon valinnat ja vaikutukset tilinpäätöksen lukuihin, Riskien hallinta ja riskianalyysi.

Rahoituksen suunnittelu ja yrityksen arvon määrittely: Rahoitusvaihtoehdot, Rahan aika-arvo sekä tuoton ja riskin suhde, Arvonmääritysmallit, Rahoitusrakenne ja yrityksen arvo , Investointiprosessi ja –tyypit, Investointilaskelmat.

Talousviestintä johtamisen tukena: Johtaminen ja viestintä, Numerot kertovat miten strategian toteuttamisessa on onnistuttu, Tavoitteet ja tunnusluvut: mitä, kenelle, milloin ja miten.

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*