Taloudellinen lukutaito ja riskienhallinta käytännön asiakastyössä


Finanssialan antama talouskoulutus.

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja analysointi finanssialalla
Tämä on osa finanssi- ja vakuutusalam eMBA:ta.