Taloudellinen lukutaito ja riskienhallinta käytännön asiakastyössä


Finanssialan antama talouskoulutus.

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja analysointi finanssialalla
Tämä on osa finanssi- ja vakuutusalan eMBA:ta.