Taloudellinen lukutaito ja riskienhallinta käytännön asiakastyössä

Kuluttaja- ja käyttäytymistaloustiede

  • Käyttäytymistaloustieteen näkökulma finanssialaan
  • Taloudellinen lukutaito ja riskienhallinta käytännön asiakastyössä
  • Behavioral finance säästämisen ja sijoittamisen markkinoinnissa
  • Asiakkuusjuridiikka, töytäisyt ja palvelumuotoilu

Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja analysointi finanssialalla
Tämä on osa finanssi- ja vakuutusalan eMBA:ta.