Urheilujohtamisen MBA

Urheilussa pitkäaikainen menestys kytkeytyy yhä voimakkaammin puitteisiin, taloudellisiin resursseihin sekä liikkeenjohdolliseen osaamiseen. Jatkuvasta kehittämisestä on tullut monella tavalla vaativa haaste. Urheilujohtamisen MBA -ohjelma tarjoaa tähän haasteeseen foorumin, jossa painotetaan liikkeenjohdon näkökulmaa.

Urheilujohtamisen MBA -ohjelma kehittää opiskelijan liikkeenjohdollista osaamista ja ymmärrystä sekä harjaannuttaa käytännön taitoja urheiluliiketoiminnan kentällä. Ohjelman kohderyhmänä ovat mm. urheiluseurojen toimitusjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä tapahtumamarkkinoinnin parissa toimivat, markkinoinnin ja myynnin johtotehtävissä toimivat, urheilusponsoroinnin parissa toimivat ja kuntien tapahtuma- ja liikuntatoimenjohtajat.

Liikkeenjohdon perusteiden monipuolinen soveltaminen urheilun kiehtovassa ilmiökentässä tarjoaa vastauksia tarvittavan osaamisen vahvistumiseen.

Urheilujohtamisen ja -markkinoinnin MBA -ohjelma koostuu yleisopinnoista ja erikoistumisopinnoista, joissa keskitytään urheilujohtamiseen ja urheilumarkkinointiin. Moduulien sisällöt koostuvat lähipäivistä ja
lähipäivien välillä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä muusta itsenäisestä opiskelusta.

Moduulit on mahdollista suorittaa myös yksittäisinä erillisinä moduuleina.

Sisältävät koulutukset

MBA-yleisopinnot

Koulutus
Laajuus
Opetustapa
Aloitus
15 op
-
Kevät 2022
10 op
-
19.09.2022 - 08.12.2022

MBA-erikoistumisopinnot

Asiakaskokemus

Minulle oli tärkeää löytää tasokas ja korkealaatuinen yliopistotasoinen koulutus. Tällä koulutuksella saan myös uudenlaisia johtamiskulttuurin kehittämisen työkaluja yhtiön strategiatyöskentelyn rinnalle.
Tera Heinonen
Hartola Golf Oy:n toimitusjohtaja
Urheilujohtamisen MBA

Kiinnostuitko?

Jätä meille mietteesi sekä yhteystietosi, ja olemme sinuun yhteydessä.
Hyväksyn ehdot*