Urheilujohtamisen ja markkinoinnin eMBA

Urheilussa pitkäaikainen menestys kytkeytyy yhä voimakkaammin puitteisiin, taloudellisiin resursseihin sekä liikkeenjohdolliseen osaamiseen. Jatkuvasta kehittämisestä on tullut monella tavalla vaativa haaste. Urheilujohtamisen executive MBA -ohjelma tarjoaa tähän haasteeseen foorumin, jossa painotetaan liikkeenjohdon näkökulmaa.

Urheilujohtamisen executive MBA -ohjelma kehittää osallistujan liikkeenjohdollista osaamista ja ymmärrystä sekä harjaannuttaa käytännön taitoja urheiluliiketoiminnan kentällä. Ohjelman kohderyhmänä ovat mm. urheiluseurojen toimitusjohtajat ja toiminnanjohtajat sekä tapahtumamarkkinoinnin parissa toimivat, markkinoinnin ja myynnin johtotehtävissä toimivat, urheilusponsoroinnin parissa toimivat ja kuntien tapahtuma- ja liikuntatoimenjohtajat.

Liikkeenjohdon perusteiden monipuolinen soveltaminen urheilun kiehtovassa ilmiökentässä tarjoaa vastauksia tarvittavan osaamisen vahvistumiseen.

Urheilujohtamisen ja -markkinoinnin executive MBA -ohjelma koostuu yleisopinnoista ja erikoistumisopinnoista, joissa keskitytään urheilujohtamiseen ja urheilumarkkinointiin. Moduulien sisällöt koostuvat lähipäivistä ja lähipäivien välillä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä muusta itsenäisestä opiskelusta.

Moduulit on mahdollista suorittaa myös yksittäisinä erillisinä moduuleina.

Koulutuksen rakenne

Urheilujohtamisen murrosajan muuttuva konteksti 25.9.2023

 • Johtaminen, organisoituminen ja luonnollisen tuottavuuden ainekset
 • Mitä urheilujohtaminen ja valmennus voivat oppia työn tutkimuksen helmistä?
  Frontier – Yhteisöklinikka ja kiinnittymisen työvälineitä

Johtamisen psykologia ja organisaation arvot 26.9.2023

 • Johdettavana urheiluorganisaatio, tiimi ja ihminen
  Psykologia urheilujohtajan työkalupakissa
 • Arvot ja hyveet
  Luonteenvahvuustesti
  Arvojohtaminen
  Vastuullisuuden johtaminen
  Henkilökohtainen oppimatka vaikuttavaan johtajuuteen

Urheiluoikeus 23.10.2023

 • Urheilijan oikeusasema
  Urheilu ammattina
  Urheilutapahtumien järjestämisen oikeudellinen viitekehys
 • Urheiluliiketoiminnan juridiset perusteet
  Urheiluliiketoiminnan tärkeimmät oikeudelliset kysymykset

Urheiluorganisaation strateginen johtaminen 24.10.2023

 • Oman toiminta-ajatuksen ja strategian selventäminen – millainen on meidän strategiamme?
  Miten toteutamme strategiaamme?
  Miten strategia saataisiin tehokkaasti vietyä organisaation käytäntöön?
  Strategiset kumppanuudet

Urheiluliiketoiminnan talous 20.11.2023

 • Urheiluliiketoiminnan talouden ohjaus
  Tulonhankinta, rahoituksen suunnittelu ja budjetointi
  Talouden tunnusluvut ja johtaminen
 • Urheilun toimintaympäristön erityispiirteet johtamisen näkökulmasta
  Hankala hallitus? Luottamusjohtajat urheilujohtajina
  Valta ja vallan käyttö

Workshop- tentti ja ulkomaan osio 21.11.2023

 • Esitys muille osallistujille ja kouluttajalle moduulin aikana kerätystä tiedosta ja johtopäätöksistä } Miten
  opittua sovelletaan omaan työhön ja työyhteisöön.
 • Ulkomaanosio

Sisältävät koulutukset

Urheilujohtamisen executive MBA koostuu yleisopinnoista ja kahden moduulin erikoistumisopinnoista, joissa perehdytään urheiluliiketoiminnan johtamiseen ja päätöksentekijänä kehittymiseen. Lisäksi selvitetään, mitä markkinointi ja myynti tarkoittavat urheiluliiketoiminnan kentässä. Koulutusten sisällöt koostuvat lähipäivistä ja lähipäivien välillä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä muusta itsenäisestä opiskelusta. Moduulit ovat mahdollisia suorittaa myös yksittäisinä erillisinä moduuleina.

MBA-yleisopinnot

Koulutus
Laajuus
Opetustapa
Aloitus
15 op
Monimuoto
Kevät 2023
10 op
Monimuoto
19.09.2022 - 08.12.2022
15 op
Monimuoto
11.9.-12.12.2023
15 op
Monimuoto
11.1.-11.5.2023
10 op
Monimuoto
6.9.-30.11.2023

MBA-erikoistumisopinnot

Koulutus
Laajuus
Opetustapa
Aloitus
10 op
Monimuoto
Kevät 2024

Asiakaskokemus

Minulle oli tärkeää löytää tasokas ja korkealaatuinen yliopistotasoinen koulutus. Tällä koulutuksella saan myös uudenlaisia johtamiskulttuurin kehittämisen työkaluja yhtiön strategiatyöskentelyn rinnalle.
Tera Heinonen
Toimitusjohtaja, Hartola Golf Ltd.

Kiinnostuitko?

Jätä meille mietteesi sekä yhteystietosi, ja olemme sinuun yhteydessä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*