Viestintä ja johtoryhmätyöskentely

Johtajan viestintävastuu
Mediasuhteet ja niiden hoitaminen
Valeuutiset
Kriisiviestintä
Johtoryhmätyöskentely ja johtoryhmän tehtävät strategiatyössä

Viestintä ja johtoryhmätyöskentely
Tämä on osa JOKA perusopintokokonaisuutta.