OK Työmarkkinoilla hankkeen loppuseminaari 27.10.2022

OK Työmarkkinoilla hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on edistää työllisyyttä esim. erilaisilla koulutuksilla sekä vuorovaikutuksella työelämän ja työllisyyspalvelujen kanssa. Hankkeen keskeisinä tavoitteina oli moniammatillinen ja organisaatioiden välinen yhteistyö, Osaaminen näkyväksi-kampanjan toteutus, osaamisen ja työelämävalmiuksien vahvistaminen sekä alueen osaamistarpeet ja työllisyyden edistäminen.

Hanke on toteutettu Kokkolan ja Seinäjoki-Ilmajoen kuntakokeilujen, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Seinäjoen yliopistokeskuksen ja Vaasan yliopiston yhteistyönä. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat olleet TE-toimistot, ELY-keskukset sekä yrittäjäjärjestöt.

Kohderyhmille kehitettiin moniammatillinen ohjaus- ja koulutusmalli. Osallistujille tehtiin osaamiskartoituksia, uraohjausta sekä täsmäkoulutusta. Hankkeen kohderyhmänä on erityisesti työtä vailla olevat vastavalmistuneet korkeakoulutetut ja muut korkeasti koulutetut työttömät.  Muu kohderyhmä oli Kokkolan ja Seinäjoki-Ilmajoen kuntakokeilujen ja TE-toimistojen asiakkaat sekä muut kiinnostuneet henkilöt. Kansainvälisille osaajille järjestimme suomen kielen koulutuksia Vaasan yliopiston Kielikeskus Linginnon sekä EduVamian kanssa.

Yhteistyössä hankkeen toimijoiden kanssa kehitettiin ohjausosaamista, ohjattiin opiskelijoita yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, tuettiin oman osaamisen tunnistamista ja sanoittamista sekä työelämätaitojen kehittymistä.

Koronapandemia aiheutti myös hankkeen toteutukseen haasteita. Osa suunnitelluista koulutuksista jouduttiin siirtämään verkkoon ja osa jouduttiin lykkäämään myöhempään ajankohtaan. Näin esim. taloussosiaalityön jatkokoulutus sekä yritysyhteistyön vahvistaminen Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaan alueella. Haasteena oli myös tarjonnan paljous eri toimijoiden osalta sekä asiakkaiden saavutettavuus.

Hankkeen loppuseminaari pidettiin Vaasassa 27.10.2022. Loppuseminaarin avauspuheenvuorossa Levón-instituutin johtaja Marjaana Suutarinen korosti hankkeen olleen erinomainen esimerkki alueellisesta yhteistyöstä.

Tutustu lisää hankkeen tapahtumiin tästä linkistä.

Eeva Kuorikoski