Liisa Mäkelä

Liisa Mäkelä, professori, FT (psykologia), KTT (johtaminen), toimii Vaasan yliopistossa, Johtamisen akateemisessa yksikössä, henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmässä. Hän on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun dosentti. Liisa Mäkelä on ollut vierailevana tutkijana Monash -yliopistossa Melbournessa vuosina 2013 ja 2015. Opetustyössä Liisa Mäkelä keskittyy organisaatiokäyttäytymiseen ja ryhmädynamiikkaan sekä työhyvinvointiin. Hän ohjaa maisteri- ja tohtoriopiskelijoidemme opinnäytetöitä. Opetuksen keskiössä on yhdessä oppiminen ja hän pyrkii hyödyntämään erilaisia opetusmenetelmiä. Liisa Mäkelä toimii LEADIS-tutkimusryhmän vetäjänä.