Strateginen liiketoiminnan kehittäminen – johda organisaatiosi menestykseen!

Strateginen liiketoiminnan kehittäminen on yksi tärkeimmistä osa-alueista, joka erottaa menestyvät organisaatiot muista. Vaasan yliopisto Executive Educationin tarjoama Strateginen liiketoiminnan kehittäminen -moduuli tarjoaa syvällistä tietoa ja käytännön työkaluja, jotka auttavat organisaatioita kehittämään ja toteuttamaan tehokkaita strategioita. Ohjelman tieteellinen johtaja, professori Marko Kohtamäki, on tunnettu strategian asiantuntija, joka on auttanut monia alueellisia yrityksiä ja organisaatioita saavuttamaan menestystä strategian toteutuksen kautta. Tämä moduuli on osa Executive MBA -ohjelmaa, mutta se voidaan suorittaa myös itsenäisesti.

Kenelle koulutus sopii?

Strateginen liiketoiminnan kehittäminen -moduuli sopii erityisesti ylimmän johdon ja keskijohdon edustajille, jotka haluavat syventää ymmärrystään strategisesta johtamisesta ja kehittää organisaationsa toimintaa. Ohjelma on suunniteltu henkilöille, jotka vastaavat yrityksen strategisesta suunnittelusta, liiketoiminnan kehittämisestä tai muista keskeisistä johtamistehtävistä. Koulutus tarjoaa arvokasta tietoa myös niille, jotka ovat siirtymässä uusiin johtotehtäviin ja haluavat valmistautua paremmin strategisiin haasteisiin.

Miksi osallistua?

Hyvin suunniteltu ja toteutettu strategia voi vaikuttaa merkittävästi organisaation menestykseen. Osallistujat oppivat analysoimaan markkinoita, tunnistamaan liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittämään innovatiivisia liiketoimintamalleja. Koulutus kattaa muun muassa strategisen analyysin, liiketoimintamallien innovoinnin ja johtamisjärjestelmän rakentamisen. Ohjelma sisältää myös työpajoja, joissa strategioita esitellään ja sparrataan. Tämä käytännönläheinen lähestymistapa varmistaa, että osallistujat voivat soveltaa oppimaansa suoraan omissa organisaatioissaan.

Ohjelman rakenne

Strateginen liiketoiminnan kehittäminen -moduuli koostuu neljästä osiosta, jotka jakautuvat syksylle 2024:

  • Osio 1: Strateginen analyysi (19.-20.9.2024), professori Marko Kohtamäki
  • Osio 2: Business Model Innovation (24.-25.10.2024), professori Rodrigo Rabetino Sabugo
  • Osio 3: Johtamisjärjestelmän rakentaminen (28.-29.11.2024), professori Marko Kohtamäki
  • Osio 4: Workshop: Strategioiden esittely ja sparraus (16.-17.12.2024), professori Marko Kohtamäki

Ilmoittaudu nyt ja kehitä yrityksesi strategiaa tehokkaasti. Lisätietoja ja ilmoittautuminen löytyvät alta. 💼

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Julio Serrano, UvaasaExEd Blog editor-in-chief