Tietosuojaseloste

Vaasan Yliopisto Executive Education Oy:n tietosuojaseloste

Vaasan Yliopiston Executive Education Oy kerää henkilötietoja uvaasaexed.fi-sivustonsa käyttäjistä. Olemme sitoutuneet noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterinpitäjä

Vaasan Yliopisto Executive Education Oy (3247900-1).

Rekisteriasioissa yhteyshenkilönä toimii:
Elisabeth Söderman
Vaasan Yliopisto Executive Education Oy
Puuvillakuja 8, 65200 Vaasa
info@uvaasaexed.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisteröinnin tarkoituksena on asiakassuhteen käynnistäminen ja hoitaminen, asiakkaan ja Vaasan yliopiston Executive Education Oy:n (Vaasa ExEd) oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely tutkimus- ja tilastointitoimintaa varten sekä Vaasa ExEdin markkinoinnin, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän suuntaaminen asiakastietojen perusteella luovuttamatta niitä ulkopuolisille.

Käsittelemme henkilötietojasi vain silloin, kun se on palvelun käytön tai viestinnän ja markkinoinnin kannalta oleellista tai olet antanut siihen suostumuksesi. Sinulla on oikeus kieltää tietojesi luovuttaminen ja käsittely esimerkiksi markkinointia varten. Huomioithan, että koulutukseen osallistuminen edellyttää meiltä henkilötietojesi käsittelyä. Pidämme henkilötiedoistasi hyvää huolta ja käsittelemme niitä lainmukaisilla tavoilla.

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteeseen liittyvien asioiden hoitamiseen ja hallinnointiin (tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, myynti, toimittaminen ja laskuttaminen, sekä mahdollisten tukipyyntöjen ja reklamaatioiden käsittelyyn).

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Lomakkeella kerättävät tiedot:

 • Ilmoittautumiset (henkilön perustiedot ja yhteystiedot)
 • Uutiskirjeen tilaukset (henkilön perustiedot ja yhteystiedot)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa tarkoitukseen johon henkilötiedot on kerätty (esim. asiakassuhde, uutiskirjeen tilaus).

Minimissään tietoja säilytetään lain määrittämän ajan.

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisten lakisääteisten tietojen luovutuspyyntöjen mukaisestai.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tiettyjen tuotteiden ja palveluiden toimittaminen edellyttää tietojen siirtämistä EU:n ulkopuolelle, näitä palveluita ovat:

 • Verkkosivuston analytiikka: Google Analytics (Yhdysvallat)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat erillisellä sopimuksella sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 • Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä.
 • Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti.
 • Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät oli rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia.
 • Siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat siirrettävät henkilötiedot koneellisesti siirrettävässä muodossa toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli kyseessä on tietosuojalainsäädännön perusteella siirrettävät tiedot.
 • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.

Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä,  jotka ovat pieniä, käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Tietoja käytetään palvelun käytön analysoinnissa, palvelun kehittämisessä sekä verkkomarkkinoinnissa. Voit halutessasi kieltää evästeiden vastaanoton ja käytön selaimesi asetuksia muuttamalla.

Vaasan yliopiston Executive Education Oy ei käytä omia tai kolmannen osapuolen evästeitä henkilöllisyytesi selvittämiseen. Emme myöskään yhdistä IP-osoitettasi sinuun tai kerää mitään tietoja, joista henkilöllisyytesi selviäisi, ellet vapaaehtoisesti lähetä meille näitä tietoja.

 • Eväste: _fbp
  Kuvaus: Facebook: käyttäjien yksilöinti ja seuranta
  TTL:  3 kuukautta
 • Eväste:_ga
  Kuvaus: Google Analytics: tilastointi, latauskertojen tallennus ja määrä     
  TTL: 2 vuotta
 • Eväste: _ga_1EGW5JMQEW
  Kuvaus: Google Analytics: tilastointi, latauskertojen tallentaminen ja laskeminen
  TTL: 1 vuosi
 • Eväste: moove_gdpr_popup
  Kuvaus: GDPR Cookie Compliance: käyttäjän evästeasetusten tallettaminen
  TTL: Istunto
 • Eväste: _gcl_au
  Kuvaus: Google Adsense: Markkinointi/seuranta: konversioiden tallennus ja seuranta
  TTL: jatkuva
 • Eväste: pll_language
  Kuvaus: Polylang: kieliasetusten tallentaminen
  TTL: jatkuva