Executive MBA:n akateeminen neuvosto

ExEdin tarjoamien eMBA ohjelmien laadusta ja tieteellisestä sisällöstä vastaa Vaasan yliopiston tiedekuntien professoreista koottu akateeminen neuvosto (eMBA Academic Council). Ryhmän puheenjohtajana toimii koulutuksesta vastaava vararehtori.  Ryhmän jäsenet toimivat sekä eMBA-ohjelmien tieteellisinä asiantuntijoina että moduuleista vastaavina professoreina. Akateeminen neuvosto hyväksyy eMBA-ohjelmien opintosuunnitelmat. Lisäksi neuvoston tehtävinä ovat päivittää opintosuunnitelmat ja tehdä parannusehdotuksia saatujen palautteiden perusteella.

Jäsenet:

Annukka Jokipii

Professori liiketaloustiede, erityisesti laskentatoimi

Marko Järvenpää

Professori, liiketaloustiede, erityisesti laskentatoimi, Dekaani Rahoituksen ja laskentatoimen yksikkö

Marko Kohtamäki

Professori, liiketaloustiede, erityisesti yrittäjyys

Rodrigo Rabetino Sabugo

Professor, Strategic Management

Arto Rajala

Professori, liiketaloustiede, erityisesti markkinointi

Adam Smale

Professor Business Administration, Management, Dean of the School of Management

Riitta Viitala

Professori, liiketaloustiede, erityisesti organisaatiot ja johtaminen