Executive eMBA:n akateeminen neuvosto

UvaasaExEdin tarjoamien eMBA-ohjelmien laadusta ja tieteellisestä sisällöstä vastaa Vaasan yliopiston akateemisten yksiköiden professoreista koottu akateeminen neuvosto (eMBA Academic Council). Ryhmän puheenjohtajana toimii ExEdin toimitusjohtaja. Jäsenet, jotka ovat yliopiston sisäisiä asiantuntijoita kaikista eMBA-ohjelmista toimivat sekä eMBA-ohjelmien tieteellisinä asiantuntijoina että moduuleista vastaavina professoreina.  

Neuvoston tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa tarvittava akateeminen laatu ja toimintatavat. Se vastaa eMBA-ohjelmien opintosuunnitelmien hyväksynnästä ja kehittämisestä asiakas- ja opiskelijapalautteen perusteella. Lisäksi neuvosto toimii pääkontaktipintana osakeyhtiön ja akateemisten yksiköiden välillä. Akateeminen neuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, jolloin se päivittää opintosuunnitelmat ja tekee parannusehdotuksia saatujen palautteiden perusteella. 

Jäsenet:

Marko Järvenpää

Professori, liiketaloustiede, erityisesti laskentatoimi, Dekaani Rahoituksen ja laskentatoimen yksikkö

Marko Kohtamäki

Professori, liiketaloustiede, erityisesti yrittäjyys

Adam Smale

Professor Business Administration, Management, Dean of the School of Management

Jyri Paasonen

Tutkijatohtori, johtamisen yksikkö, Julkisoikeus

Hannu Makkonen 

Professori, liiketaloustiede, erityisesti markkinointi

Miadreza Shafiekhah

Professor, School of Technology and Innovations, Electrical Engineering

Minna-Maarit Jaskari

KTT, Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi

Harri Jalonen

Professori, sosiaali- ja terveyshallintotiede

Ida Söderholm

Koulutuspäällikkö / Avoimet koulutukset

Harry Linnarinne

Toimitusjohtaja / Executive eMBA:n akateeminen neuvosto puheenjohtaja

Liisa Mäkelä

Professori

Liisa Mäkelä toimii Vaasan yliopistossa, Johtamisen akateemisessa yksikössäOpetustyössä Liisa Mäkelä keskittyy organisaatiokäyttäytymiseen ja ryhmädynamiikkaan sekä työhyvinvointiin.