SOTE eMBA

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisen tavoitteita ovat alueellisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, laadukkaiden ja helposti saavutettavien palvelujen turvaaminen, tuottavuuden kehittäminen ja kustannusten hillintä, ammattimaisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen sekä väestön ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen. Muutos on luonteeltaan systeeminen ja kompleksinen.

Muutoksessa onnistuminen edellyttää jännitteiden yhteensovittamista eteenpäin vieväksi dynamiikaksi, palvelutarpeiden ennakointia, strategista näkemystä sekä operatiivista tehokkuutta palveluprosessien toimeenpanossa. Sote-uudistuksessa on kysymys ilmiöiden, tapahtumien ja toimijoiden keskinäisriippuvuuksista ilmaantuvasta kehityksestä, joka pitää sisällään mahdollisuuden uusien ja hyödyllisten toimintamallien kehittämiseen.

Muutoksessa on paljon potentiaalia, mutta realisointi edellyttää uudenlaista johtajuutta sekä kykyä ymmärtää ja edistää systeemistä muutosta. Keskeisiksi asioiksi nousevat johtamisen kompleksisuus ja siihen sisältyvien vuorovaikutusverkostojen hyödyntäminen.  Johtamisen keskeisiä osaamisalueita ovat metataidot, itsensä ja ihmisten johtamisen taidot, rohkeat ja osallistavat toimintatapauudistukset sekä digitalisaatiota vahvasti hyödyntävä tiedolla johtaminen.

Erikoistumismodulit on suunnattu ensisijaisesti hyvinvointialueiden johtamisen ja esihenkilötehtävien parissa työskenteleville, mutta myös kehittämistehtävissä tai myöhemmin johtamistehtäviin suuntautuville koulutus antaa hyvät valmiudet vastata muutokselle asetettuihin uudistumisen tavoitteisiin.

Sote-eMBA koulutusohjelmaan voidaan liittää edellä mainittua osaamista tukevat erikoistumismodulit 1) Systeemisten muutoksen johtaminen sote-palveluissa (10 op) ja 2) Uudistuva ihmiskeskeinen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa (10 op). Molemmat modulit koostuvat kolmesta osiosta ja niiden päätteeksi järjestetään modulien teemat yhteenvetävä työpaja

Miksi SOTE eMBA?

SOTE MBA auttaa vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistamisen tavoitteisiin:

  • Alueellisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen
  • Laadukkaiden ja helposti saavutettavien palvelujen turvaaminen
  • Tuottavuuden kehittäminen ja kustannusten hillintä
  • Ammattimaisen henkilöstön saatavuuden varmistaminen
  • Väestön ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen

Koulutuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään

  • Johtamistyön metataidot ja metahallintarakenteet
  • Itsensä ja ihmisten johtamisen taidot
  • Rohkeat ja osallistavat toimintatapauudistukset ja kokeilut
  • Digitalisaatiota vahvasti hyödyntävä tiedosta johtaminen

Erityisenä tavoitteena on osallistujien johtamisen metataitojen ja strategisen kyvykkyyden vahvistaminen ja valmiuksien antaminen sote-uudistuksen toteuttamiseen osallistujien organisaatioissa ja yhteistyöverkostoissa.

SOTE eMBA kokonaisuus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaminen -opintokokonaisuus on yksi Executive MBA -ohjelman erikoistumisopintovaihtoehdoista. Koko Executive MBA -ohjelma on yhteensä 100 op. Voit halutessasi suorittaa erillisenä täydennyskoulutuksena Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen opintoja tai jatkaa koko Executive MBA -ohjelmaan. Executive MBA on ylemmälle ja keskijohdolle suunnattu johtamisen ja liiketoiminnan täydennyskoulutusohjelma.

Ohjelman tieteellinen johtaja on professori Harri Jalonen

Koulutus koostuu:

Yhteistoiminnallisista ja fasilitoiduista koulutusjaksoista

Omaan työhön linkittyvistä välitehtävistä

Lopputyöstä, jonka voi halutessaan hyödyntää MBA-lopputyön osana

Sisältyvät koulutukset

SOTE eMBA koulutuskokonaisuus muodostuu alla olevista yleisopinnoista ja erikoistumisopinoista. Voit opiskella moduuleita myös yksittäisinä erillisinä opintoina.

MBA-yleisopinnot

Koulutus
Laajuus
Opetustapa
Aloitus
15 op
Monimuoto
10.5. klo 13-16
10 op
Monimuoto
02.05.2024 - 27.9.2024
15 op
Monimuoto
12.9.-13.12.2024
10 op
Monimuoto
19.9.-13.12.2024

MBA-erikoitumisopinnot

Koulutus
Laajuus
Opetustapa
Aloitus

Miksi olemme paras koulutuskumppani?

1. Vaikuttavuus

Tuotamme laadukasta ja inspiroivaa koulutusta, joka tarjoaa sinulle käytännön työkaluja toimia tehokkaasti muuttuvassa suomalaisessa business-ympäristössä.

2. Asiantuntijuus

Käytännönläheiset koulutuksemme valjastavat tutkitun yliopistollisen tieteen ja akateemisen prosessin arjen haasteiden ratkaisemiseksi.

3. Helppous

Olemme palveleva, saavutettava ja joustava koulutuskumppani. Olemme tehneet palvelustamme helppoa valita, räätälöidä ja ostaa.

Kiinnostuitko?

Jätä meille yhteystietosi, ja olemme sinuun yhteydessä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*
Ehdot löytyvät tietosuojaselosteesta