Executive MBA

Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelma on johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijoille suunnattu täydennyskoulutusohjelma. eMBA:ssa tuorein tutkimustieto strategiasta, kasvusta, taloudesta, johtajuudesta ja muista liiketoiminnan osa-alueista tuodaan yritysten ja organisaatioiden käyttöön. Kokemuksia, näkemyksiä ja toimivia käytäntöjä jakavat paitsi huippukouluttajamme, myös muut osallistujat.

Maailmaa mullistavat paitsi yllättävät uudet haasteet, myös vanhat tutut: digitalisaatio, teknologiset ja sosiaaliset innovaatiot sekä ilmastonmuutos. Menestyvä liiketoiminta vaatii kestävyyttä ja vastuullisuutta, nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta.

Executive MBA antaa johtajalle varmuutta päätöksentekoon ja valmiuksia katsoa askeleen tai pari eteenpäin. Kun kokonaiskuva on kunnossa, on yllättävätkin asiat helpompi ottaa vastaan ja kääntää voitoksi.

eMBA ohjaa sekä ajattelua että toimintaa strategisesti kannattavaan suuntaan. Uusin tutkimustieto tarjoaa luotettavan pohjan ja eMBA-opiskelun päämääränä on muuttaa se käytännössä hyödynnettävään muotoon. Johtaja tarvitsee sekä oikeat numerot että oikeat sanat, joten ohjelma kattaa niin kivenkovan bisnesosaamisen kuin ihmislähtöisen johtajuuden teemoja, asiakkaita unohtamatta.

Koulutuksen sisältö ja aikataulu

Executive MBA -ohjelma (95-105 op) koostuu kaikille yhteisistä yleisopinnoista ja valinnaisista erikoistumisopinnoista. Voit suorittaa eMBA:n työn ohessa. Lähipäiviä on noin kaksi perättäistä päivää kuukaudessa. Koulutus kestää noin 2,5 vuotta.

Voit valita oman eMBA-suuntautumisvaihtoehtosi useasta vaihtoehdosta tai räätälöidä juuri sinulle sopivan kokonaisuuden. Executive MBA -opintoihin kuuluvat koulutukset toimivat myös erittäin hyvin itsenäisinä täydennyskoulutuksina.

eMBA-moduulit koostuvat asiantuntijaluennoista, analyyseista ja yritystapausten käsittelystä. Opetusmenetelminä hyödynnetään mm. luentoja ja kirjallisuutta, case-opetusta, ryhmätöitä ja -keskusteluja, workshopia sekä oppimispäiväkirjaa.

Luennoitsijan lisäksi osallistujat hyötyvät toistensa näkemyksestä, kokemuksesta ja asiantuntemuksesta. Ryhmäkeskustelut koetaan erittäin hyödyllisiksi ja vertaistuki ryhmäläisten kesken korostuu.

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja sähköisessä Moodle-oppimisympäristössä. Lähipäivät järjestetään pääasiassa Vaasassa.

Lataa eMBA-ohjelman yleisesite tästä

HUOM. Voit ilmoittautua ja osallistua kiinnostuksesi mukaan yhteen moduliin tai päivään.

Executive MBA -ohjelmat

Vaasan yliopiston Executive MBA -ohjelma ohjaa sekä ajattelua että toimintaa strategisesti kannattavaan suuntaan. Uusin tutkimustieto tarjoaa luotettavan pohjan ja MBA-opiskelun päämääränä on muuttaa se käytännössä hyödynnettävään muotoon.

Myynti eMBA

HR eMBA

HR MBA tarjoaa kattavat työkalut aktiiviseen henkilöstöjohtamiseen. Ohjelman oppien avulla yritys tai organisaatio kehittää henkilöstöjohtamista laajasti ja systemaattisesti. Osallistuja kehittää itseään ja kykyään tukea yrityksen strategian toteutumista henkilöstötoimintojen avulla.

Sote eMBA

Vaasan yliopiston Executive Educationin tarjontaan on vuonna 2023 tulossa uusi, sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamiseen keskittyvä SOTE MBA -ohjelma.

Hankintatoimen eMBA

Hankintatoimen MBA syventää ymmärrystä siitä, mitä hankinnoissa kannattaa huomioida ja miten. Hankintaosaamiseen ja innovatiivisuuteen liittyy olennaisesti kyky löytää parhaat toimittajat ja kehittää hankintaa yhdessä toimittajien kanssa, siksi opintokokonaisuus on suunnattu sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoille.

Riskienhallinnan ja turvallisuuden eMBA

Vaasan yliopiston Executive Education tarjoaa syventävää täydennyskoulutusta riskienhallinnan ja turvallisuuden asiantuntijoille. Opinnot jakautuvat kahteen erilliseen osaan eli moduuliin, joista toisessa keskitytään riskienhallintaprosessin menetelmiin ja toisessa lakisääteisiin velvoitteisiin sekä eri standardien vaatimustenmukaisuuteen.

eMBA opintojen rakenne

Klikkaamalla kaikille yhteisiä opintoja tai erikoistumisopintojen painikkeita pääset näkemään opintojen sisällöt.

Kaikille yhteiset yleisopinnot 75 op

Strateginen liiketoiminnan kehittäminen 10 op

Strateginen talousohjaus 10 op

Johtaminen monikult­tuurisessa ympäristössä
15 op

Asiakasarvon ja asiakaskoke­muksen johtaminen 10 op

Johtajana kasvaminen JOKA 15 op

eMBA kehittämistyö 15 op

eMBA erikoistumisopinnot 20-30 op

Myynnin eMBA 20 op

HR eMBA 20 op

Sote eMBA 25 op

Hankintatoimen eMBA 20 op

Riskienhallinnan ja turvallisuuden eMBA 20 op

Koko eMBA koulutukset 95-105 op

Myynnin eMBA 95 op

HR eMBA 95 op

Sote eMBA 105 op

Hankintatoimen eMBA 95 op

Riskienhallinnan ja turvallisuuden eMBA 95 op

Tutustu muiden kokemuksiin

Vaasan yliopiston Executive MBA -koulutukseen on osallistunut suuri määrä johtotehtävissä toimivia asiantuntijoita eri toimialoilta.

Ota meihin yhteyttä

Pääsyvaatimukset:

1. Kandidaatin tutkinto tai sitä korkeampi miltä tahansa alalta

2. Vähintään kolmen vuoden kokemus esihenkilönä toimimisesta tai asiaankuuluvasta ammatillisesta työstä

3. Haastattelu koulutuspäällikön kanssa

Miksi olemme paras koulutuskumppani?

1. Vaikuttavuus

Tuotamme laadukasta ja inspiroivaa koulutusta, joka tarjoaa sinulle käytännön työkaluja toimia tehokkaasti muuttuvassa suomalaisessa business-ympäristössä.

2. Asiantuntijuus

Käytännönläheiset koulutuksemme valjastavat tutkitun yliopistollisen tieteen ja akateemisen prosessin arjen haasteiden ratkaisemiseksi.

3. Helppous

Olemme palveleva, saavutettava ja joustava koulutuskumppani. Olemme tehneet palvelustamme helppoa valita, räätälöidä ja ostaa.
*eMBA-ohjelma ei kuulu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tutkinto-ohjelmiin.