Asiakaskohtaamiset: Jaska Salonen 

Tervetuloa seuraamaan uutta jaksoa Asiakaskohtaamiset -sarjassamme, jossa syvennymme UvaasaExEdin eMBA-ohjelman vaikutuksiin osallistujien ammatillisessa kehityksessä. Tässä jaksossa keskitymme Salosen Jaskan tarinaan. Jaska työskentelee yhteyspäällikkönä Suomen Metsästäjäliitossa ja myynti- ja markkinointipäällikkönä oy Eräkontti ab:ssa. Hänen kokemuksensa eMBA-ohjelmassa korostavat koulutuksen merkitystä liiketoiminnan nykyaikaistamisessa ja henkilökohtaisessa kehityksessä. 

Jaska kuvaa UvaasaExEdin eMBA-ohjelmaa ”hienona kouluna kehittää ja syventää omaa osaamistaan”. Hän painottaa ohjelman mahdollistaneen tutustumisen alan toimijoihin ja tarjonneen pääsyn alan parhaaseen opetukseen. Tämä on ollut erityisen tärkeää Jaskalle, joka on työskennellyt alalla, jossa perinteet ja modernit käytännöt kohtaavat. 

Erityisen merkittävää on ollut, kuinka Jaska on soveltanut eMBA-ohjelman oppeja parantamaan asiakaspalvelua ja asiakaskokemusta Eräkontissa. Hän mainitsee, että ”asiakasarvo, asiakaskokemus ja erityisesti asiakkaan ilahduttaminen ovat tulleet osaksi arkea”. Jaskan kertomus heijastaa, kuinka tärkeää on yhdistää teoreettinen tieto käytännön sovelluksiin, tuoden esiin todellista lisäarvoa asiakkaille. 

Strategisen päätöksenteon ja johtamisen alueilla Jaskan kokemukset eMBA-ohjelmasta ovat olleet korvaamattomia. Hän on osallistunut oy Eräkontti ab:n uuden strategian rakentamiseen ja Metsästäjäliiton digistrategian kehittämiseen. Näiden projektien kautta Jaska on päässyt soveltamaan ohjelmassa opittuja strategisen johtamisen taitoja käytännössä. 

Teknologian ja digitalisaation osalta Jaska on ottanut eMBA-ohjelmasta irti tärkeitä oivalluksia. Hän kertoo, kuinka ohjelma on avannut uusia näkökulmia tekoälyyn, robotiikkaan, lohkoketjuteknologiaan ja metaversumiin. Jaskan esimerkki osoittaa, miten tärkeää on pysyä ajan hermolla ja ymmärtää, miten nämä teknologiat muokkaavat liiketoimintaa ja johtamista. 

Jaskan tarina Asiakaskohtaamiset -sarjassa on innostava esimerkki siitä, miten UvaasaExEdin eMBA-ohjelma voi tukea ja edistää ammattilaisten urakehitystä monipuolisesti. Se todistaa, että oikeanlaisella koulutuksella on voima ei ainoastaan uudistaa liiketoimintaa, vaan myös laajentaa henkilökohtaista osaamista ja näkemyksiä. 

Julio Serrano – UvaasaExEd Blogi