Jatkuvan oppimisen sisu: Pysyvä voima menestyksen taustalla

By Julio Serrano

Nykyisessä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa jatkuva oppiminen ja sopeutumiskyky ovat keskeisiä tekijöitä. Digitaaliset innovaatiot, poliittiset muutokset ja talouden heilahtelut korostavat työelämän sopeutumistarvetta. Gandhi on kuvannut tätä ajatusta sanoillaan, jotka korostavat elämän ja oppimisen väliaikaisuutta ja jatkuvuutta. 

Tiedon ja osaamisen ammattilaiset ovat ymmärtäneet sopeutumisen arvon jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Tämä tarkoittaa uusien toimintatapojen etsimistä, innovointia ja relevanssin säilyttämistä dynaamisessa ympäristössä. Organisaatiot, jotka arvostavat tätä jatkuvaa oppimista, näkevät virheet mahdollisuuksina oppia. Ne edistävät kulttuuria, joka ei syytä virheistä, vaan näkee ne kasvun mahdollisuuksina. Esimerkiksi lääkeyhtiö Eli Lilly on järjestänyt ”epäonnistumisjuhlia”. Ne ovat tilaisuuksia analysoida ja oppia lääkkeiden kehityksen haasteista. Koska suuri osa kokeellisista lääkkeistä ei onnistu heti, on tärkeää ymmärtää näiden epäonnistumisten syyt. Pfizerin kokemus lääkkeestään Viagra on toinen esimerkki. Vaikka se kehitettiin alun perin toiseen tarkoitukseen, se löysi paikkansa toisenlaisena ratkaisuna, osoittaen, että alkuperäiset esteet voivat johtaa odottamattomiin menestyksiin. 

Albert Einsteinin ajatukset korostavat myös tätä näkökulmaa. Hän uskoi, että ne, jotka eivät ole tehneet virheitä, eivät ole kokeilleet mitään uutta. Tämä ajatus resonoi syvällä jatkuvan oppimisen ja virheiden arvon kanssa. Teknologiajätit, kuten Google, ovat omaksuneet tämän asenteen. Google Wave -alustan kehitys ja lopettaminen nähtiin arvokkaana oppituntina, eikä takaiskuna. Se on osoitus kulttuurista, joka näkee epäonnistumiset kasvun mahdollisuuksina. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että jatkuva oppiminen ja sopeutumiskyky ovat välttämättömiä nykymaailmassa. Oli kyse sitten lääketeollisuudesta tai teknologiasta, epäonnistumisista oppiminen on avain innovaatioon, etenemiseen ja pitkäikäisyyteen.  

Keskeinen viesti on selvä: oikealla asenteella virheet voivat olla arvokkaimpia opettajiamme! 

Viitteet:

(2018). The importance of continuous learning for innovation, progression and survival. Business Information Review, 35(1), 6-8. https://doi.org/10.1177/0266382118762967

https://hbr.org/2011/10/lean-knowledge-work

https://www.wsj.com/articles/SB108249266648388235

https://techcrunch.com/2010/08/10/google-wave-death/?guccounter=1

Kirjoittaja:

Julio Serrano, UvaasaExEd Blog editor-in-chief