Jarno Puutio

I-Mediat Oy:n liiketoimintajohtaja

”Koulutuksen aloittaessani olin työskennellyt esimiehenä vajaa 15 vuotta, nyt jo 20 vuotta. Työelämä muuttuu jatkuvasti ja yhä vaativammat tehtävät edellyttävät jatkuvaa oppimista. Omasta osaamisesta on pidettävä huolta muutenkin kuin työssäoppimisen kautta.

Vaasan yliopiston Executive Educationin MBA-koulutuksen sisältö vastaa hyvin oman esimies- ja johtamistyöni haasteisiin. Mietin myös muita kouluttautumispolkuja, mm. mentorointia. Koin kuitenkin tärkeänä verkostoitua alueen eri yritysten esimiehien ja johtajien kanssa.

Olen saanut koulutuksesta runsaasti käytännön hyötyä. Yritysjohtamisen kokonaiskuvan ymmärtäminen on kasvanut ja tutustumiset muiden maiden (Ranska, Tanska, USA/Boston) yritystoimintaan ovat avanneet silmiä näkemään, miten esimerkiksi erilaiset kulttuurit ja työvoimapolitiikka vaikuttavat yritystoimintaan. Näistä on ollut apua jatkuvan muutoksen johtamisessa. Olen myös saanut paljon työkaluja moneen matkan varrella vastaan tulleeseen johtamis- ja organisaatiohaasteeseen.”

On hienoa, että MBA-moduuleja voi suorittaa omaan tahtiin. Omat työtehtäväni ja urakehitys ovat vaatineet paljon, eikä sitoutuminen kerralla koko koulutuksen läpikäyntiin olisi ollut mahdollista.