Jaska Salonen

Myynti eMBA

Yhteyspäällikkö, Suomen Metsästäjäliitto

Myynti – ja markkinointipäällikkö, Oy Eräkontti Ab

Varapuheenjohtaja, Suomen Riistanhoito-Säätiö

Vaasan eMBAn perusmoduulien sisältö on ollut todella arvokasta. Päällimmäisenä on jäänyt mieleen strategian kautta johtaminen ja johtoryhmän muodostaminen johtajan vaihtuessa.

Asiakasarvon ja asiakaskokemuksen moduulissa keskustelimme paljon aiheesta ”Milloin olet saanut odotukset ylittävää tai alittavaa palvelua?” Asiakkaan arvon kokemus perustuu uskomuksiin, tarpeisiin, toiveisiin, kokemukseen ja häntä on ilahdutettava, ehkä jopa elämyksin! Tätä olemme työstämässä yhtiössämme, miten voimme palvella verkkokauppa-asiakkaitamme aina vain paremmin.

Koulutuksessa on mukana todella asiantuntevia, osaavia ja kokeneita johtajia. Strategisen talousohjauksen kurssilla tuotekehityskustannusten uudelleen allokointi eräälle yhtiöille oli hyvin mielenkiintoinen ja syväluotaava tehtävä, jossa ryhmän jokainen jäsen toi hienosti osaamisensa yhteiseksi hyväksi. Koulutuksen parasta antiahan on lounas- ja kahvitauot sekä tietysti ekskursiot yhdessä. Verkostoitumista ei liene tässä yhteydessä tarpeen edes korostaa.

Yhdistyksen toimijalle Vaasa eMBA on erinomainen koulutus, jossa todella voi tuoda myös kolmannen sektorin ongelmia ratkottavaksi ja kehitettäväksi. Digitalisaatio, robotiikka, lohkoketjut ja web 3.0 tuovat tulevaisuuden, jopa lähitulevaisuuden johtamiseen uusien sukupolvien kanssa, aivan uusia näkökulmia, joista todella pitää olla metsästysjärjestössäkin perillä.