Juha Ekholm

Myynti eMBA

Local Division Manager, ABB Oy Electrification Service

Toimin ABB:lla Suomen Electrification Service yksikön liiketoimintojen vetäjänä. Yksikön vastuulla on elinkaaripalvelut sähköverkon pien- ja keskijännitelaitteille. Palveluiden avulla voidaan lisätä laitteiden luotettavuutta, turvallisuutta ja käytettävyyttä koko niiden elinkaaren ajan.

Kiinnostuin eMBA:sta kollegojen kokemusten perusteella sekä esimieheni kannustuksella. Koska edellisistä omista opinnoista oli kulunut jo tovi, epäröin aluksi valmiuksiani opiskeluun, mutta osaavien kouluttajien ansiosta opiskelut tuntuivat enemmän vuorovaikutteisilta keskustelutilaisuuksilta kuin perinteiseltä pänttäämiseltä. Opiskelupäivät menivät kuin siivillä ja aika tuntui aina loppuvan kesken.

Oma motiivini oli päästä kuulemaan ja kokemaan miten käytännön työssä opitut tiedot ja taidot taipuvat teorian soveltamiseen mm. strategian luomisessa ja toteuttamisessa. Iso osa koulutuksen onnistumisen edellytyksestä oli avoimet keskustelut muiden opiskelijoiden kesken sekä verkostoituminen uusien huipputyyppien kanssa.

Lähipäivät olivat ehdottomasti koulutuksen parasta antia, etäkoulutukset jäivät – noh – etäisiksi. Sain koulutusten kautta vahvistusta sekä muistutusta jo aikaisemmin opituille asioille sekä paljon uutta päivitettyä tietoa. Perinteisestä tuotelähtöisestä liiketoiminnasta poisoppiminen sekä asiakkaan ja asiakaskokemuksen nostaminen liiketoiminnan keskiöön oli yksi monista oivalluksista koulutuksen aikana.

Voin suositella koulutusta kaikille johtajana toimiville ja siinä kehittymistä kaipaaville. eMBA tarjoaa monipuolisen paketin moduuleja johtamisen eri näkökulmista.