Sakari Tamsi

Myynti eMBA

Toimitusjohtaja, Matti Tamsi Oy

”Toimin toimitusjohtajana perheomisteisessa puutarhayrityksessä Matti Tamsi Oy:ssä. Halusin saada paremmat valmiudet kehittää toimintaa ja johtamista. Tutkin eri koulutusvaihtoehtoja ja Vaasan hyvä maine johtamisen kouluttamisessa sekä kohtuullinen etäisyys saivat valitsemaan eMBA opinnot Vaasan Executive Educationissa.

Opintojen sisältö on ollut varsin hyödyllinen ja olen voinut monia oppeja siirtää myös käytäntöön yrityksessämme. Koulutus on ollut myös sopivan monipuolinen. Toimitusjohtajan on hyvä olla perillä jokaisesta osa-alueesta, jolla yrityksen arvoa luodaan. Moduulit ovatkin antaneet hyvän pohjan toimitusjohtajan työlle yrityksen jatkuvaan kehittämiseen.

Erityisesti olen oppinut viestintää eri osa-alueilta. Näenkin viestinnän merkityksen johtamisessa erittäin tärkeänä. esim. strategisessa talousjohtamisessa pelkkä laskennan ymmärtäminen ja osaaminen ei riitä vaan jotta sitä voi johtaa niin sitä on myös osattava viestiä hyvin.

Opinnoissa iso osa on ollut myös hyvässä vuorovaikutuksessa tapahtuva oppiminen ja useat hyvät käytännön vinkit kursseilla olenkin saanut toisten kurssilaisten kanssa käymistä keskusteluista.

Voinkin suositella opintoja kaikille joita kiinnostaa johtajana kehittyminen.”