Tarja Holm

Vaasan keskussairaalan lasten vastuualuejohtaja, ylilääkäri, vastuualueeseen kuuluvat lastentaudit, lastenneurologia ja lastenkirurgia

”Aloitin MBA-opinnot syksyllä 2017 ja valmistuin toukokuussa 2020. Olin toiminut 10 vuotta ylilääkärinä ja organisaatiouudistuksen jälkeen lasten vastuualuejohtajana 2016 lähtien. Halusin vahvuutta ihmisten ja muutosten johtamiseen, valmiuksia organisaation toimintamallien kehittämiseen niin, että olisimme lasten vastuualueella valmiimpia tuolloin tulevaisuuden SOTE:een, jossa perusterveydenhuollon (pth:n) ja erikoissairaanhoidon (esh:n) raja-aidat madaltuvat ja yhteistyötä järjestellään uudeksi hyödyntäen resurssin synergiaa ja alueella jo olevaa osaamista. Muutokset vaativat vahvaa johtamista, päivitettyä osaamista, kollegoiden ja henkilöstön aitoa vuoropuhelua niin, että ydinasia toteutuu: lapsi- ja perhelähtöisyys. Johtamisen koulutukselle oli tarve ja valtava oma motivaatio.

Vaasan yliopiston Executive Educationilla on hyvä maine ja tiesin, että osallistujia on useista eri viroista ja erilaisista työpaikoista. Yritysmaailman ”ihmeisiin ja kilpailutilanteiden yhtäläisyyksiin” oli mielenkiintoista tutustua, kun on itse ikänsä tehnyt työtä julkisella puolella. Sain jopa opiskella omassa kotikaupungissani.

Moduulit olivat varsin vaativia ja opintoihin kuului paljon itsenäisiä tehtäviä. Lähikoulutuspäivät olivat antoisia. Tutustuin kurssilaisiin, Vaasan talousalueen yritysten toimintaan ja johtamistapaan. Useat osallistujat olivatkin jo meritoituneita johtajia omilla aloillaan ja olikin mielenkiintoista todeta, että heillä oli silti aivan samoja haasteita: tuottavuus, kustannukset, henkilöstöasiat ja oman työn hallinta. Pätevät luennoitsijat, tiedonkulku erinomaista. Sain vertaistukea johtajan arjesta. Sain myös uusia template-työkaluja käyttööni, joita olen hyödyntänyt työssäni.

Sain opinnoista erityisesti hyötyä muutosjohtamiseen ja organisaation yhteisen suunnan selkeyttämiseen niin, että se tukee nykyistä VKS:n ja 2022 alkavaa Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiaa

On hienoa, että sairaalamme ylin johto haluaa sijoittaa työntekijöidensä urakehitykseen ja opiskeluun.

Sain opinnoista erityisesti hyötyä muutosjohtamiseen ja organisaation yhteisen suunnan selkeyttämiseen niin, että se tukee nykyistä VKS:n ja 2022 alkavaa Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiaa (lapsi ja perhelähtöisyys) unohtamatta oman alueen esh -erityisosaamista ja lasten esh:oon korkeasti koulutettua henkilöstöä. Käytännön johtamiseen sain valtavasti ryhtiä (JR-työ, kokouskäytännöt, talous ja budjetointi, erilaisten ihmisten kohtaaminen ja kuunteleminen, ratkaisujen tekeminen). Entistä tärkeämmäksi nousi tiimityö, moniammatillisen yhteistyö ja jokaisen kollegan omien vahvuuksien tukeminen.”