Esihenkilövalmennus

Esihenkilövalmennus tarjoaa lähiesihenkilöille työkaluja jokapäiväiseen esihenkilötyöhön.

1. Esihenkilönä kasvaminen

 • Koulutukseen valmentautuminen, tavoitteet ja orientaatio sisältöihin
 • Tunne itsesi ja tehtäväsi
 • Erilaiset ihmistyypit työyhteisössä
 • Tehokkuutta ajankäyttöön
 • Kannustava työyhteisö
 • Johtajana kasvaminen, oma rooli

Kouluttajana toimivat koulutuspäällikkö Maijastiina Jokitalo Vaasan yliopiston Executive Educationista ja HT Suvi Einola.

2. Esihenkilötyö muutos- ja konfliktitilanteissa

 • Muutosjohtaminen
 • Esihenkilön muutosvalmius
 • Työyhteisön ristiriidat ja niiden kohtaaminen
 • Konfliktien ratkaisu ja sovittelevan esihenkilötyön piirteet
 • Esihenkilön konfliktienratkaisukompetenssi

Koulutuspäivän sisällössä pureudutaan organisaation muutostilanteisiin ja niiden synnyttämiin työyhteisön ilmiöihin ja esihenkilötyön vaateisiin muutoksessa. Päivän toisessa osuudessa keskitytään työyhteisön ristiriitoihin, niiden hallintaan ja ratkaisukeinoihin. Tavoitteena on reflektoida omaa käyttäytymistä haastavissa tilanteissa, tutustua erilaisiin käytäntöihin ja neuvottelutekniikoihin ja kehittää uusia lähestymistapoja esihenkilötyön työkalupakkiin case-esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Kouluttajana toimii yliopistonlehtori FT Jenni Kantola Vaasan yliopistosta.

3. Käytännön juridiikkaa

 • Työlainsäädäntö ja sopimusjuridiikkaa
 • Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet
 • Yksityisyyden suoja työelämässä

Kouluttajana toimii KTL Mika Kärkkäinen.

4. Esihenkilö ja viestintä

 • Esihenkilö valmentajana
 • Aktiivinen kuuntelu ja palautteen antaminen
 • Kehityskeskustelut, valmistautuminen ja etukäteissuunnittelu
 • Arjen vuorovaikutustaidot
 • Osaamisen ja sen johtaminen osana strategista henkilöstöjohtamista

Kouluttajana toimii yliopiston lehtori, KTT Maria Järlström Vaasan yliopistosta.

Monipuolisessa koulutuskokonaisuudessa pureudutaan esihenkilötyön valmentavaan
otteeseen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Päivän aikana saadaan hyviä käytännön neuvoja ja työkaluja siihen, miten esihenkilö edistää tiiminsä kehittymistä ja oppimista kohti aktiivisempaa ja luottavampaa työilmapiiriä. Luento-osuuksien lisäksi koulutuspäivä sisältää videoita, draamaa (omaa roolinvaihtoharjoitusta vaikeissa tilanteissa työyhteisöissä arkipäivässä) ja erilaisia muita harjoituksia.

5. Esihenkilön roolit ja tehtävät – oman esihenkilötyön kehittäminen

Ryhmätyöpäivä, joka pohjautuu koulutuksen sisältöihin ja Pekka Järvisen kirjaan liittyviin tehtäviin. Kirja kuuluu koulutuksen materiaaleihin ja jaetaan kaikille koulutuksen alussa.

Koulutuspäivän aikana saadaan selvyyttä hankaliin tilanteisiin esihenkilötyössä, pureudutaan erilaisiin pelisääntöihin, me-hengen luomiseen ja etsitään rakentavia ratkaisuja arkisiin tilanteisiin. Johtamiseen liittyvät muutokset sekä tarpeettomat muutokset ovat päivän teemojen keskiössä. Osallistujat jaetaan etukäteen ryhmiin ja annetaan kotitehtävät, miten valmistautua päivään (lukemista, perehtymistä etukäteen).

Päivää fasilitoi KTT Susanna Kultalahti.

Koulutuspäivien keskustelut ovat luottamuksellisia.

Koulutus soveltuu osaksi MBA-ohjelmaa

Kouluttajat

Muutosjohtaja
Suvi Einola (HT) työskentelee muutosjohtajana Pohjanmaan hyvinvointialueella. Hän on työskennellyt julkisella sektorilla viisitoista vuotta esimies-, koulutus- ja kehitystehtävissä.
KTL Mika Kärkkäinen on Vaasan yliopiston lehtori, jonka erityisalaa ovat työlainsäädännön ja sopimisoikeiden erilaiset näkökulmat. Kärkkäisen koulutustyyli on hyvin käytännönläheinen, sisältäen koko työelämän elinkaaren aina rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen saakka.
Tutkijatohtori
Susanna Kultalahti on Vaasan yliopiston tutkijatohtori, joka on työskennellyt Vaasan yliopistossa monipuolisissa tehtävissä jo yli 10 vuoden ajan.
Yliopistonlehtori, liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelma
Jenni Kantola toimii Vaasan yliopiston Liiketoiminnan kehittämisen maisteriohjelman vastaavana Kokkolan yliopistokeskuksessa.
Yliopistonlehtori, johtaminen

Haluatko lisätietoja?

Jätä meille mietteesi ja yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*
Ehdot löytyvät tietosuojaselosteesta