Uudistuva ihmiskeskeinen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa


Tämä koulutusohjelma keskittyy ihmiskeskeiseen johtamiseen sosiaali- ja terveysalalla, tarjoten syvällistä ymmärrystä johtajuuden, organisaation kehittämisen ja palvelukulttuurin uudistamisen merkityksestä. Ohjelma korostaa käytännöllisiä työkaluja ja strategioita, jotka tukevat tehokkaiden ja inhimillisten palveluiden tarjoamista, edistäen samalla alan ammattilaisten osaamisen kehittymistä ja uramahdollisuuksia.

Moduuli on suoritettavissa täysin itsenäisinä opintoina, mutta se on mahdollista sisällyttää myös Executive MBA -ohjelman erikoistumisopintoihin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaminen -opintokokonaisuus on yksi Executive MBA -ohjelman erikoistumisopintovaihtoehdoista. Koko Executive MBA -ohjelma on yhteensä 95 op. Voit halutessasi suorittaa erillisenä täydennyskoulutuksena Sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen opintoja tai jatkaa koko Executive MBA -ohjelmaan.

Executive MBA on ylemmälle ja keskijohdolle suunnattu johtamisen ja liiketoiminnan täydennyskoulutusohjelma.

Moduulin tieteellisenä johtajana toimii prof. Harri Jalonen

Moduulin rakenne

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

OSA I - PÄIVÄ 1 - SYSTEEMI MUUTTUU, PYSYMMEKÖ MUKANA?

15.1.2025 klo 9:00–16:00 
HTT, Jari Stenvall, professori Tampereen yliopisto

Ihmiset tekevät hyvinvointialueen 

Julkisessa hallinnossa ja palveluissa edellytetään kykyä ratkaista merkityksellisiä ongelmia merkityksellisellä tavalla. Päivän aikana perehdytään merkityksellisyyteen ja ratkaisukeskeiseen johtamiseen. Merkityksellisyys muodostuu esimerkiksi siitä, että työntekijöillä on sitä, että he kokevat voivansa auttaa niin palveluiden käyttäjiä kuin muita työyhteisön jäseniä. Lisäksi kiinnitetään huomiota ’mitätöivään johtamiseen’, sillä työn itsenäisyyttä heikentävä byrokratia tai kohtuuton psyykkinen ja fyysinen työkuormitus heikentävät merkityksellisyyden kokemusta. Ratkaisukeskeisyys liitetään kykyyn asettaa oikeita kysymyksiä ja luoda monipuolista dialogia ratkaisujen löytämiseksi.

OSA I - PÄIVÄ 2 - SYSTEEMI MUUTTUU, PYSYMMEKÖ MUKANA?

16.1.2025 klo 9:00–12:00 
HTT, Hanna-Kaisa Pernaa, koulutusjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu

Hyvinvoinnin toivottu tulevaisuus

Kompleksisten ongelmien hallinnan haaste konkretisoituu suomalaisten hyvinvointipalvelujen uudelleenjärjestämisessä. Yksilö-, yksikkö- tai prosessitasoisesta tarkastelusta siirtyminen systeemiselle ja väestön hyvinvointia pidemmällä aikavälillä tarkastelevalle tasolle edellyttää laajaa ja hallinnonrajat ylittävää ajattelutavan muutosta. Aamupäivän aikana perehdytään proaktiiviseen antisipaatioajatteluun, joka kytkee tulevaisuusajattelun ja -tietoisuuden hyvinvoinnin yhteiskunnalliseen muutokseen.

OSA I - PÄIVÄ 2 - SYSTEEMI MUUTTUU, PYSYMMEKÖ MUKANA?

16.1.2025 klo 13:00–16:00 
KT, Marina Kinnunen, johtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

Muutoksen keskellä – kokemuksia hyvinvointialueen johtamisesta

Hyvinvointialueuudistus on ollut uudistus, jossa fuusioitiin kymmeniä organisaatioita, mutta samanaikaisesti jouduttiin kehittämään ja taloudellisesti sopeuttamaan toimintaa. Muutoksen johtaminen on ollut toisaalta perusasioihin palaamista, että organisaation perusasiat saadaan toimimaan, mutta myös prosessien kehittämistä integraation löytymiseksi. Kysymys on ennen kaikkea se on ihmisten johtamista, jotta organisaatiot saadaan toimimaan ja väestö luottamaan toimintaan.

OSA II - PÄIVÄ 1 - PIRULLISUUDEN TAKLAAMINEN

12.2.2025 klo 9:00–16:00 
HTT, Marika Tammeaid, kehitysjohtaja, ITLA

Johtamistyön meta-taidot ja metahallintarakenteet

Päivän aikana tarkastellaan johtamisajattelun ja -käytäntöjen kehittymistä. Erityisesti syvennytään systeemisen järjestelmän vuorovaikutussuhteisiin, jotka kysyvät johtajalta erityisesti meta-taitoja. Päivän aikana vastataan kysymyksiin: mitä meta-taidot ovat ja miten niitä voidaan kehittää?

OSA II - PÄIVÄ 2 - PIRULLISUUDEN TAKLAAMINEN

13.2.2025 klo 9:00–16:00 
HTT, Juha Lindell, yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto

Negatiivinen aivoriihi pirullisuuden kesyttämisessä? 

Pirulliset ongelmat ovat monitulkintaisia, jatkuvasti muuttuvia ja konfliktiherkkiä kokonaisuuksia. Niihin ei ole olemassa oikeaa tai väärää vastausta ja niiden ratkaisut vaativat jatkuvaa uudelleen muotoilua. Päivän aikana käydään läpi perusteita, mistä pirullisessa ongelmassa on kyse ja kuinka niiden kanssa on mahdollista selviytyä. Yhtenä esimerkkinä pirullisen ongelman kanssa selviytymiseen esitellään negatiivinen aivoriihi. Pirullisen ongelman ratkaisut vaativat luovuutta, mutta luova ratkaisujen tuottaminen on usein haastavaa. Ongelmaa ratkova ryhmä saattaa olla taipuvainen analyyttisyyteen luovuuden sijaan, tai jopa vihamielinen. Tällaisissa tilanteissa käänteinen ”kuinka aiheutamme ongelmia” -lähestyminen voi auttaa. Päivän aikana perehdytään negatiivisen aivoriihen menetelmään, käänteisen ajattelun toteuttajana.

OSA III - PÄIVÄ 1 - TYÖHYVINVOINNIN PARANTAMINEN KANNATTAA

19.3.2025 klo 9:00–16:00 
KT, Liisa Mäkelä, professori, Vaasan yliopisto

Valmentava johtaminen ja johtajan hyvinvointi

Valmentava johtajuus auttaa tunnistamaan ja hyödyntämään työntekijän potentiaalia sekä kehittämään heidän kykyjään ja edistää oppimista. Valmentavalle johtajuudelle ominaista on kunnioittaa työntekijöidensä taitoja ja tietoja, vaikuttaa alaisensa tunteisiin ja asenteisiin työssä. Heidän johtajuutensa perustuu pikemminkin kysymiseen kuin valmiiden ratkaisujen ja vastausten tarjoamiseen. Päivän aikana tutustutaan valmentavan johtajuuden käytäntöihin, jotka edistävät työntekijöiden ja koko organisaation suorituskykyä. Johtajan hyvinvointi heijastuu hänen johtajuuteensa ja etenkin johtajan työssä jaksamisen ongelmat heijastuvat omien tiimiläisten työhyvinvointiin. Valmentavan johtajuuden toteuttamisessa johtajan hyvinvointi on keskeisessä asemassa, ja hyvinvoinnin huomiointi on tärkeää.

OSA III - PÄIVÄ 2 - TYÖHYVINVOINNIN PARANTAMINEN KANNATTAA

20.3.2025 klo 9:00–16:00 

FT, Päivi Lundvall, Reflek Oy
FT, Harri Jalonen, professori, Vaasan yliopisto

Työpaja: Inhimillinen johtaja kompleksisessa työympäristössä

Työpajan punaisena lankana on ajatus, että johtajan/esihenkilön on tunnettava hyvin itsensä ja osattava johtaa itseään, jotta voi johtaa muita. Työpajan avaavassa luennossa haastetaan pohtimaan kokemuksellisia keinoja ymmärtää itseä ja omaa käyttäytymistään. Johtaja/esihenkilö saa tietoa itsestään kokemusten sanoittamisen ja reflektoinnin kautta. Tavoitteena on ymmärtää, että kaikkea ei kukaan voi hallita, mutta asioita voi silti ymmärtää. Johtajan resilienssi ja sen myötä kyky mukautua muuttuviin tilanteisiin on organisaation menestymisen avaintekijöitä.

Tutustu Sote eMBA kokonaisuuteen

Kiinnostuitko?

Mikäli kaipaat lisätietoja koulutuksesta, jätä meille mietteesi sekä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä.

"*" näyttää pakolliset kentät

Hyväksyn ehdot*
Ehdot löytyvät tietosuojaselosteesta