Ilmastovastuu osaksi yrityksen DNA:ta

Yrityksiltä ja organisaatioilta edellytetään ilmastovastuuta ja entistä vakuuttavampia toimenpiteitä hiilipäästöjen vähentämiseksi sekä mitattavia tuloksia. Muutos tulee olemaan merkittävä ja se tulee vaikuttamaan jokaiseen yritykseen ja organisaatioon, haluavat ne sitä tai eivät. Koska käynnissä on pysyvä liiketoimintaympäristön muutos, yritysten päättäjien ja vastuuhenkilöiden tulee liittää ilmasto- ja luontovaikutukset yritysten strategiaan.

Koulutuksen tavoitteena on, että kurssin käyneellä on 

· Perusymmärrys ilmastonmuutoksesta sekä sen vaikutuksista

· Tieto siitä, mitä yritysten ilmastovastuulta edellytetään nyt ja tulevaisuudessa

· Tieto mistä lähteä liikkeelle ja kuinka varmistaa, että tavoitteet saadaan toteutettua

Opit myös

· Että liittämällä vastuullisuuden osaksi yrityksen ydinliiketoimintaa, varmistaa yrityksen menestymisen

· Että tuotteiden ja toiminnan haitallisten ilmastovaikutusten vähentäminen on perusedellytys tulevaisuudessa yrityksissä

· Kuinka vastuullisuusstrategia ja toimenpiteet viedään käytäntöön ja osaksi ihmisten arjen työtä. Vain käytäntöön vienti takaa tuloksia

Ilmastovastuu
Tämä verkkokoulutus on tarkoitettu itseopiskeluun omalla ajalla ja omaan tahtiin.