Johtajuus ja esimiestyö

Johtajana kasvaminen – itsetuntemuksen, itseluottamuksen ja oman johtamistuntemuksen lisääminen.
Disc-analyysi, 360-arviointi.
Valmentavalla esimiestyöllä työhyvinvointia ja tuloksellisuutta.
Tulevaisuuden sukupolvet ja johtaminen.

Johtajana kehittyminen
Tämä on osa JOKA perusopintokokonaisuutta.