Johtamisen psykologia ja organisaation arvot

Johdettavana urheiluorganisaatio, tiimi ja ihminen
Psykologia urheilujohtajan työkalupakissa

Arvot ja hyveet
Luonteenvahvuustesti
Arvojohtaminen
Vastuullisuuden johtaminen
Henkilökohtainen oppimatka vaikuttavaan johtajuuteen

Urheilupsykologia
Tämä on osa urheiluliiketoiminnan johtamisen ja markkinoinnin eMBA:ta.