Johtamisjärjestelmän rakentaminen/Kehitysprojektin toteuttaminen ja muutoksen läpivienti

Professori Marko Kohtamäki, Vaasan yliopisto

Johtamisjärjestelmä
Tämä on osa strategisen liiketoiminnan kehittämisen perusopintoja.