eMBA kehittämistyö

Ratkaise johtamiseen tai liiketoimintaan liittyvä käytännön ongelma

eMBA-kehittämistyö on Executive MBA -ohjelman lopputyö, jonka tarkoituksena on ratkaista johtamiseen tai liiketoimintaan liittyvä käytännön ongelma tutkimustietoon pohjautuen. Parhaan hyödyn lopputyöstä saa, jos ratkaistava tapaus liittyy eMBA-opiskelijan omaan työhön tai organisaatioon, mutta se ei ole pakollista.

Kehittämistyön tukemiseksi järjestetään tutkielmapäiviä, joille on suositeltavaa osallistua jo varhaisessa vaiheessa. Osallistuminen näille päiville ei edellytä valmista tutkimussuunnitelmaa eikä välttämättä edes lopputyön aihetta.

Tutkielmapäivät tarjoavat osallistujille tilaisuuden keskustella ja vaihtaa ajatuksia professori
Marko Kohtamäen sekä muiden eMBA-opiskelijoiden kanssa. Tällaisista keskusteluista saa arvokkaita vinkkejä lopputyön suunnitteluun sekä ideoita siitä, miten sitä tulisi lähteä konkreettisesti työstämään.


Kehittämistyön tekeminen on välttämätöntä eMBA-diplomin saamiseksi

Tutkielmapäivät
Seuraava tutkielmapäivä: 12.12.2024 klo 16.30 - 19.30