Myynnin tavoitteellinen johtaminen prosessina

Segmentointi ja kohderyhmien erilainen arvonmuodostus sekä siitä johdettu myynnin tavoiteasetanta, operatiivinen toiminta sekä tuloksen
mittaaminen

Tuloksellinen myyntityö
Tämä on osa myynnin eMBA:ta.