Projektin ohjaus ja johtaminen

  • Projektin ohjaus ja seuranta toteutusvaiheessa
  • Projektin käynnistys
  • Projektin ohjaus ja johtaminen
  • Projektin tehokas raportointi
  • Projektikokoukset
  • Projektin scopen ja muutosten hallinta
  • Riskien hallinta projektin toteutuksen aikana
    • Laadunvarmistus

Luennoitsijat:

Johtaja, TkT, Suvi Karirinne, Vebic

Prof, KTT Jukka Vesalainen, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen

KTT, Karita Luokkanen-Rabetino, Vebic

Prof. Kimmo Koivisto, Novia amk

Projektiosaaja
Tämä on osa projektiosaajan koulutusohjelmaa.