Projektin suunnittelu

  • Projektin suunnittelumenetelmät ja parhaat käytännöt (Target Value Delivery – prosessiyhteydessä)
  • Projektin osittaminen, PBS, WBS
  • Työmäärien ja suurimpien kustannuserien arviointi
  • Toimintaverkkotekniikka & rajapintojen tunnistaminen
  • Projektin aikataulun tekeminen
  • Riskien hallinta suunnitteluvaiheessa
  • Kannustinjärjestelmä

Luennoitsijat:

Johtaja, TkT, Suvi Karirinne, Vebic

Prof, KTT Jukka Vesalainen, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen

KTT, Karita Luokkanen-Rabetino, Vebic

Prof. Kimmo Koivisto, Novia amk

Projektiosaaja
Tämä on osa projektiosaajan koulutusohjelmaa.