Projektin valmistelu, sopimukset ja hankinnat

  • Perusta projektityölle
  • Valmistelu ja suunnittelu
  • Merkitys ja toteutus: Integroivat, yhteistoiminnalliset hankemuodot kompleksisissa projekteissa
  • Projektin valmistelu, tavoiteasetanta, vastaukset kysymyksiin mitä ja miksi
  • Integroitujen projektitoimitusten (IPT)-pohjaisten, yhteistoiminnallisten, kuten allianssin, muodostamisstrategia
  • Allianssisopimukset ja ansaintalogiikka
  • Hankinnat ja neuvottelumenettelyt
  • Projektin ympäristön ja sidosryhmien huomiointi

Luennoitsijat:

Johtaja, TkT, Suvi Karirinne, Vebic

Prof, KTT Jukka Vesalainen, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen

KTT, Karita Luokkanen-Rabetino, Vebic

Prof. Kimmo Koivisto, Novia amk

Projektiosaaja
Tämä on osa projektiosaajan koulutusohjelmaa.