Projektiosaaja

Projektihallinnan perustaidot, suunnittelu ja toteutus monimuotoisessa toimintaympäristössä.

Koulutuskokonaisuus luo kattavan ja laajan osaamisperustan projektijohtamiselle ja -työlle. Koulutus soveltuu erinomaisesti sekä aloittaville, junioritasoisille projektiosaajille, mutta se syventää myös kokeneempien senioritasoisten projektijohtajien osaamista ja asiantuntemusta. Koulutus toteutetaan tammi-maaliskuussa 2023.

Koulutus sisältää osallistavat koulutuspäivät, materiaalit sekä ohjauksen ja tuen koulutuksen aikana.

Jokainen osallistuja saa todistuksen suoritetusta koulutuksesta.

Kouluttajat:

 • Suvi Karirinne, johtaja Vebic
 • Kimmo Koivisto, lehtori Novia
 • Karita Luokkanen-Rabetino, projektivastaava Vebic,
 • Jukka Vesalainen professori Vaasan yliopisto
 • vierailijaluennoitsijat

Lataa ohjelma tästä

Projektiosaaja
Koulutus soveltuu osaksi MBA-ohjelmaa

Koulutuspäivien sisältö

Kolme koulutuspäivää klo 9-16

Päivä 1

 • Perusta projektityölle
 • Valmistelu ja suunnittelu
 • Merkitys ja toteutus: Integroivat, yhteistoiminnalliset hankemuodot kompleksisissa projekteissa
 • Projektin valmistelu, tavoiteasetanta, vastaukset kysymyksiin mitä ja miksi
 • Integroitujen projektitoimitusten (IPT)-pohjaisten, yhteistoiminnallisten, kuten allianssin, muodostamisstrategia
 • Allianssisopimukset ja ansaintalogiikka
 • Hankinnat ja neuvottelumenettelyt
 • Projektin ympäristön ja sidosryhmien huomiointi

Päivä 2

 • Projektin suunnittelumenetelmät ja parhaat käytännöt (Target Value Delivery – prosessiyhteydessä)
 • Projektin osittaminen, PBS, WBS
 • Työmäärien ja suurimpien kustannuserien arviointi
 • Toimintaverkkotekniikka & rajapintojen tunnistaminen
 • Projektin aikataulun tekeminen
 • Riskien hallinta suunnitteluvaiheessa
 • Kannustinjärjestelmä

Päivä 3

 • Projektin ohjaus ja seuranta toteutusvaiheessa
 • Projektin käynnistys
 • Projektin ohjaus ja johtaminen
 • Projektin tehokas raportointi
 • Projektikokoukset
 • Projektin scopen ja muutosten hallinta
 • Riskien hallinta projektin toteutuksen aikana
  Laadunvarmistus

Kouluttajat

Suvi Karirinne
Johtaja TkT VEBIC
Jukka Vesalainen
Professori KTT Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, Strateginen johtaminen
Karita Luokkanen-Rabetino
Projektivastaava Vebic
Kimmo Koivisto
Lehtori Novia ammattikorkeakoulu